Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Hiellego 3 lok. 430
Kod pocztowy
96-300
Miejscowość
Żyrardów
Województwo
mazowieckie
Powiat
żyrardowski
Gmina
Żyrardów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
386119414
Rok powstania
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy grupą, która zdobywszy duże doświadczenie w działaniu na rzecz organizacji społecznych w ogólnopolskich organizacjach tzw. infrastrukturalnych, chce dzielić się wiedzą ułatwiającą prowadzenie działalności nie dla zysku lokalnie działającym społeczniczkom i społecznikom. 

Działamy na rzecz kształtowania postaw wrażliwości społecznej i solidarności m.in. poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę. Wspieramy w tym zakresie również lokalne inicjatywy. Chętnie pomagamy stowarzyszeniom, fundacjom i osobom samodzielnie działającym na rzecz lokalnej społeczności. Dzielimy się widzą z zakresu prawno-organizacyjnego oraz komunikacji i promocji.

Działamy w dwóch głównych dla nas obszarach, dla których stworzyłyśmy odrębne programy:

  • Program wsparcia dla organizacji społecznych oraz grup nieformalnych,
  • Program społeczny.

Naszą siedzibę mamy w Żyrardowie, dlatego przede wszystkim angażujemy się w działalność na rzecz żyrardowianek i żyrardowian oraz mieszkanek i mieszkańców naszego powiatu.

Jesteśmy formalną organizacją społeczną zarejestrowaną jako stowarzyszenie zwykłe w starostwie powiatowym w Żyrardowie (nr w ewidencji 19).

Cele Stowarzyszenia

  1. Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego;
  2. Upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
  3. Wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w szczególności w komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działania trzeciego sektora;
  4. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  5. Wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku (not for profit);
  6. Działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz praw człowieka i obywatela;
  7. Rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
  8. Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę;

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
wsparcie specjalistyczne

Zarząd

Beata Kwiatkowska, przewodnicząca
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej