Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych "AVIATORNIA"

Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych "AVIATORNIA"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 597 403
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Dzieci Warszawy 11d lok. 6
Kod pocztowy
02-495
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursus
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000843449
REGON
386174318
NIP
5223184181
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
5
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Leć z nami po zwycięstwo!

Dołącz do najlepszych sportowców lotniczych na świecie!

Celami Fundacji są:

1) Rozwój, wspieranie i promocja sportów lotniczych;
2) Krzewienie wiedzy o lotnictwie sportowym, jego historii i tradycjach;
3) Integracja środowiska lotniczego oraz sympatyków lotnictwa sportowego;
4) Wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu lotniczego;
5) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności krzewienie i rozwój turystyki lotniczej;
6) Inicjowanie, wspieranie i promocja działań służących bezpieczeństwu lotniczemu, w szczególności w obszarze lotnictwa ogólnego i sportowego;
7) Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie, wspieranie, finansowanie i promowanie szkoleń, konferencji, seminariów, wykładów, spotkań, konsultacji, badań i doświadczeń, targów, prelekcji o tematyce lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa sportowego i ogólnego;
2) Organizowanie, wspieranie, finansowanie i promowanie wydarzeń sportowych, pokazów, zawodów, treningów, turniejów, konkursów, fiest, rajdów lotniczych;
3) Prowadzenie kampanii społecznych i działań upowszechniających idee szlachetnej rywalizacji w duchu „fair play” oraz wartości niesione przez kulturę fizyczną, sport, ochronę zdrowia;
4) Organizację współpracy i współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi oraz międzynarodowymi;
5) Niesienie wsparcia (materialnego, organizacyjnego, medialnego) dla zawodników, załóg, drużyn, klubów i organizacji lotniczych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

1) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 2) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 3) PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 4) PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 5) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 6) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 7) PKD 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 8) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; Tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2020 r. 9) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 10) PKD 73.1 – Reklama; 11) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 12) PKD 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; 13) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 14) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 15) PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; 16) PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych; 17) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 18) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 19) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
73160014621898019620000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej