Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
721 720 721
Telefon
22 644 67 95
Telefon
22 644 67 96
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w godz. 10.00 - 17.00
Ulica
Indiry Gandhi 21
Kod pocztowy
02-776
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba Fundacji mieści się na I piętrze bez windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000309273
REGON
141578439
NIP
7010149552
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz realizowanie działań w dziedzinie edukacji na rzecz ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także udzielanie pomocy organizacjom o celach nie zarobkowych oraz społecznościom lokalnym podejmującym działania na rzecz ochrony środowiska. Kultury i dziedzictwa kulturowego będącym elementem wspierania w imię zasady zrównoważonego rozwoju kraju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie badań, pomiarów i analiz warunków środowiskowych, a także doradztwa technicznego w zakresie ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 2. organizowanie targów, wystaw i kongresów zawiązanych z ochroną środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego,
 3. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych w zakresie ochrony środowiska, kultury 
  i dziedzictwa kulturowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 4. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom przyczyniającym się do realizacji celu,
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób związanych z podmiotami przyczyniającymi się do realizacji celu, zdobywających lub doskonalących umiejętności zawodowe w zakresie ochrony środowiska, kultury  i dziedzictwa kulturowego, a także organizowanie i wspieranie finansowe służących temu praktyk i staży w  kraju i za granicą,
 6. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w zakresie ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 7. organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinach ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej  w kraju i za granicą,
 8. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celu.

W odniesieniu do w/w form realizacji celu statutowego Fundacja realizowała następujące zadania:

 • realizowała zadania szkoleniowe na rzecz Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
 • prowadziła działalność wydawniczą dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • realizowała projekt - „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”,
 • realizowała projekt "Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce",
 • realizowała projekt „Lubię tu być na zielonym” na potrzeby województwa kujawsko-pomorskiego.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- edukacja.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wspieranie ekonomii społecznej
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań

Zarząd

Sławomir Pawlak, Prezes Zarządu
Małgorzata Staroń, Członek Zarządu
Karolina Fetraś, Członek Zarządu
Renata Jastrzębska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
85 1750 0012 0000 0000 4106 7209
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej