Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Instytut Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju

Instytut Ochrony Przyrody i Zrównoważonego Rozwoju
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Lubelska 27
Kod pocztowy
23-200
Miejscowość
Kraśnik
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000863329
REGON
387199303
NIP
7151946049
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Instytutu jest działalność społeczna, działalność oświatowa - w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, działalność dobroczynna oraz naukowa, w szczególności w zakresie ochrony przyrody ożywionej, nieożywionej i krajobrazu, ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania jego zasobów, oraz zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju społecznego.

About

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MISSION

The mission of the Institute is social and educational activity, charity and research, in particular in the field of the protection of nature and landscape, environmental protection and rational use of resources, ensuring conditions for sustainable social development.

AREAS OF ACTIVITY AND BENEFICIARIES:

ECOLOGY

·         plant protection

·         animal protection

·         protection of natural resources: water, air, minerals

·         ecological education

·         sustainable development

·         transport

EDUCATION

·         education of children and youth

·         adult education, lifelong learning

·         educational and formative activity of children and youth

·         conducting extra-curricular activities for children and youth, interest clubs

LOCAL DEVELOPMENT

·         animating activities of local communities

·         local economic development, development of local entrepreneurship

INTERNATIONAL ACTIVITIES

·         activities for the European environment and nature protection

·         activities for the European integration

·         promotion of the Republic of Poland abroad

·         help for the Polish diaspora and Poles abroad

·         international partnerships, exchange of experiences

SCIENCE, TECHNOLOGY

·         research

HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY, LAW

SUPPORT FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

·         associating non-governmental organizations (e.g. local, regional, industry)

BENEFICIARIES

·         All interested

·         Local society

·         Non-governmental organizations

·         Institutions

·         Children, youth

·         Women

·         Children with disabilities

·         Adults with disabilities

·         Families of disabled people

·         Elderly people

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
badania naukowe

Zarząd

Monika Hatłas, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej