Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Green Eco Tower IC
Kontakt
Telefon
512 151 888
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Marszałka Ferdynanda Focha 19/21
Kod pocztowy
42-200
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000865617
REGON
38734481100000
NIP
5732922210
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
10
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

1. Ochrona zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt, owadów, roślin i ryb zamieszkujących na terenie Polski i Europy

2. Ochrona i promocja zdrowia

3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ekologii i działań na rzecz środowiska naturalnego

4. Promocja działań statutowych i organizacji wolontariatu zgodnie z zapisami statutowymi

5. Ochrona czystości gatunkowej psów rasowych

6. Działalność na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu

7. Propagowanie i wspieranie podmiotów gospodarczych, które działają pro ekologicznie

8. Propagowanie i wspieranie odnawialnych źródeł energii

9. Pomoc osobom dotkniętym przez ekologiczne katastrofy

10. Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowym powstałych na skutek działania sił przyrody i na skutek nieprzemyślanej działalności człowieka.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Monika Elżbieta Dubas, Prezes Zarządu
Marcin Karwalski, Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Jończyk, Wiceprezes Zarządu
ks. Leszek hr. Mączyński, PR
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej