Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Polskie Stowarzyszenie MEDIATOR
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 052 523
Telefon
58 664 86 42
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Kontakt on line i telefoniczny: pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00. Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia po potwierdzeniu terminu.
Ulica
Wrocławska 129
Kod pocztowy
81-530
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody wejściowe i brak podjazdu
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000851101
REGON
387085723
NIP
5862359871
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zapraszamy do kontaktu

501 052 523

poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00

Celem głównym Stowarzyszenia jest: UPOWSZECHNIANIE IDEI MEDIACJI JAKO SPOŁECZNIE POŻĄDANEJ FORMY POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH.

PS MEDIATOR realizuje swoje cele w następujących formach: 

 1. świadczy usługi społeczne, w tym usługi mediacji;
 2. prowadzi kampanie Informacyjno-promocyjne idei mediacji;
 3. prowadzi działalność edukacyjną i coachingową, organizację staży i praktyk mediacyjnych;
 4. prowadzi Studium Podyplomowe Mediacji;
 5. działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mediacyjnej i rozwoju osobistego mediatorów.
 6. realizuje projekty z zakresu działalności pożytku publicznego;
 7. współpracuje z innymi organizacjami w imię zbliżonych celów i systemów wartości.

About

Polish Society's MEDIATOR (PSM) main goal being: DISSEMINATION OF THE MEDIATION IDEA AS A SOCIALLY DESIRABLE FORM OF AMICABLE DISPUTES AND CONFLICTS AND PROVISION OF SOCIAL SERVICES. 

PS MEDIATOR implements their  goals in the following forms:

 1. provides social services, including mediation services;
 2. runs Information and promotional campaigns;
 3. conducts educational and coaching activities, as well as internships and mediation practices;
 4. conducts Postgraduate Mediation Studies;
 5. works for the development of mediation entrepreneurship and the personal development of mediators.
 6. implements projects in the field of public benefit activities;
 7. cooperates with other organizations  similar goals and value systems.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność odpłatna obejmuje świadczenie usług społecznych, w tym usług mediacji na gruncie prawa cywilnego (rodzinne i opiekuńcze, cywilne majątkowe i prawa pracy), karnego i administracyjnego. Niektóre z usług realizują zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. PS MEDIATOR działa też na rzecz wspólnot mieszkaniowych i organów samorządowych, przyczyniając się do harmonizacji relacji w społeczności lokalnej. Odpłatnie prowadzi także kursy szkolenia i Studia Podyplomowe.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Dorota Majewicz, Prezes
Elżbieta Gończ, Wiceprezes
Tomasz Jachnicki, Wiceprezes
Marcin Korybalski, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
72 2530 0008 2027 1068 7960 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej