Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Polskie Stowarzyszenie MEDIATOR
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 052 523
Telefon
58 664 86 42
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Kontakt on line i telefoniczny: pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00. Wizyta w siedzibie Stowarzyszenia po potwierdzeniu terminu.
Ulica
Wrocławska 129
Kod pocztowy
81-530
Miejscowość
Gdynia
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdynia
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody wejściowe i brak podjazdu
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000851101
REGON
387085723
NIP
5862359871
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zapraszamy do kontaktu

501 052 523

poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00

Celem głównym Stowarzyszenia jest: UPOWSZECHNIANIE IDEI MEDIACJI JAKO SPOŁECZNIE POŻĄDANEJ FORMY POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH.

PS MEDIATOR realizuje swoje cele w następujących formach: 

 1. świadczy usługi społeczne, w tym usługi mediacji;
 2. prowadzi kampanie Informacyjno-promocyjne idei mediacji;
 3. prowadzi działalność edukacyjną i coachingową, organizację staży i praktyk mediacyjnych;
 4. prowadzi Studium Podyplomowe Mediacji;
 5. działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości mediacyjnej i rozwoju osobistego mediatorów.
 6. realizuje projekty z zakresu działalności pożytku publicznego;
 7. współpracuje z innymi organizacjami w imię zbliżonych celów i systemów wartości.

About

Polish Society's MEDIATOR (PSM) main goal being: DISSEMINATION OF THE MEDIATION IDEA AS A SOCIALLY DESIRABLE FORM OF AMICABLE DISPUTES AND CONFLICTS AND PROVISION OF SOCIAL SERVICES. 

PS MEDIATOR implements their  goals in the following forms:

 1. provides social services, including mediation services;
 2. runs Information and promotional campaigns;
 3. conducts educational and coaching activities, as well as internships and mediation practices;
 4. conducts Postgraduate Mediation Studies;
 5. works for the development of mediation entrepreneurship and the personal development of mediators.
 6. implements projects in the field of public benefit activities;
 7. cooperates with other organizations  similar goals and value systems.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność odpłatna obejmuje świadczenie usług społecznych, w tym usług mediacji na gruncie prawa cywilnego (rodzinne i opiekuńcze, cywilne majątkowe i prawa pracy), karnego i administracyjnego. Niektóre z usług realizują zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. PS MEDIATOR działa też na rzecz wspólnot mieszkaniowych i organów samorządowych, przyczyniając się do harmonizacji relacji w społeczności lokalnej. Odpłatnie prowadzi także kursy szkolenia i Studia Podyplomowe.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Dorota Majewicz, Prezes
Elżbieta Gończ, Wiceprezes
Tomasz Jachnicki, Wiceprezes
Marcin Korybalski, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
72 2530 0008 2027 1068 7960 0001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej