Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych Pro Patria

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych Pro Patria
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 530 374
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w godz. 7.00-22.00
Ulica
Plac Grunwaldzki 8-10 lok. 18
Kod pocztowy
40-127
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000824554
REGON
38536568300000
NIP
6342972703
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację Pro Patria

wpłać darowiznę

Celami Fundacji są:

 • organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych, oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów sił zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią lub kalectwem lub ciężką chorobą żołnierza, byłego żołnierza, funkcjonariusza albo członka jego rodziny, a także sytuacji będącej skutkiem klęski żywiołowej, 
 • działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz członków najbliższej rodziny byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych, 
 • budowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Specjalnych w społeczeństwie oraz promowanie służby w jednostkach Wojsk Specjalnych, 
 • promowanie w społeczeństwie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych oraz innych, aktywnych form wypoczynku, mających na celu poprawę sprawności i kondycji fizycznej, 
 • działalność na rzecz edukacji i wychowania patriotycznego i pro obronnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
 • organizowanie i udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w służbie, 
 • organizowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, 
 • opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
 • wspieranie organizacji międzynarodowych w organizowaniu pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji ofiar konfliktów zbrojnych i wojen.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Prowadzenie i organizację szkoleń, zajęć, seminariów, wykładów, zawodów sportowych,
 2. Doradztwo i projektowanie rozwiązań propagujących służbę w Wojskach Specjalnych oraz aktywność fizyczną wśród młodzieży,
 3. Współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), a także finansowe i organizacyjne wspieranie działalność innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji,
 4. Uczestnictwo w spółkach kapitałowych oraz innych fundacjach,
 5. Ustanowienie stypendiów i nagród,
 6. Organizację konkursów i debat,
 7. Darowizny i zbiórki pieniędzy na rzecz beneficjentów Fundacji,
 8. Wsparcie w organizacji zbiorowych i indywidualnych form wypoczynku dla beneficjentów fundacji, podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych m.in. poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, obozów oraz kolonii dla dzieci z rodzin wojskowych,
 9. Działania terapeutyczne,
 10. Prowadzenie badań,
 11. Prowadzenie i dofinansowywanie działalności ośrodków naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych,
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach określonych w statucie i właściwych przepisach prawa,
 13. działalność na rzecz promocji wolontariatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Adam Michalczyk, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
17109025900000000144377207
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej