Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych Pro Patria

Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych Pro Patria
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
530 530 374
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w godz. 7.00-22.00
Ulica
Plac Grunwaldzki 8-10 lok. 18
Kod pocztowy
40-127
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000824554
REGON
38536568300000
NIP
6342972703
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację Pro Patria

wpłać darowiznę

Celami Fundacji są:

 • organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych, oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów sił zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią lub kalectwem lub ciężką chorobą żołnierza, byłego żołnierza, funkcjonariusza albo członka jego rodziny, a także sytuacji będącej skutkiem klęski żywiołowej, 
 • działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz członków najbliższej rodziny byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych, 
 • budowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Specjalnych w społeczeństwie oraz promowanie służby w jednostkach Wojsk Specjalnych, 
 • promowanie w społeczeństwie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych oraz innych, aktywnych form wypoczynku, mających na celu poprawę sprawności i kondycji fizycznej, 
 • działalność na rzecz edukacji i wychowania patriotycznego i pro obronnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
 • organizowanie i udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w służbie, 
 • organizowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, 
 • opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
 • wspieranie organizacji międzynarodowych w organizowaniu pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji ofiar konfliktów zbrojnych i wojen.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Prowadzenie i organizację szkoleń, zajęć, seminariów, wykładów, zawodów sportowych,
 2. Doradztwo i projektowanie rozwiązań propagujących służbę w Wojskach Specjalnych oraz aktywność fizyczną wśród młodzieży,
 3. Współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), a także finansowe i organizacyjne wspieranie działalność innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji,
 4. Uczestnictwo w spółkach kapitałowych oraz innych fundacjach,
 5. Ustanowienie stypendiów i nagród,
 6. Organizację konkursów i debat,
 7. Darowizny i zbiórki pieniędzy na rzecz beneficjentów Fundacji,
 8. Wsparcie w organizacji zbiorowych i indywidualnych form wypoczynku dla beneficjentów fundacji, podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych m.in. poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, obozów oraz kolonii dla dzieci z rodzin wojskowych,
 9. Działania terapeutyczne,
 10. Prowadzenie badań,
 11. Prowadzenie i dofinansowywanie działalności ośrodków naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych,
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach określonych w statucie i właściwych przepisach prawa,
 13. działalność na rzecz promocji wolontariatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Adam Michalczyk, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
17109025900000000144377207
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej