Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Stowarzyszenie Artystyczne "Gościniec Południa"

Stowarzyszenie Artystyczne "Gościniec Południa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Temeszów 12
Kod pocztowy
36-204
Miejscowość
Temeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
brzozowski
Gmina
Dydnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
38545233000000
NIP
6861692913
Rok powstania
2020
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy stowarzyszeniem założonym w roku 2020. Zajmujemy się rozwojem artystycznym. Organizujemy międzynarodowy festiwal teatralno-muzyczny "Letnia Gościna Artystyczna" w Temeszowie. Przy stowarzyszeniu działa polsko-boliwijska grupa aktorska Entre dos Aguas un Teatro. Nasze Stowarzyszenie znajduje się na terenie Gminy Dydnia, w miejscowości Temeszów, na Podkarpaciu a zasięg jego działań obejmuje całą Polskę. 

Do celów stowarzyszenia należą: 

 • Działanie na rzecz kultury i sztuki przede wszystkim w dziedzinie teatru i muzyki (w tym tradycyjnej i ludowej), śpiewu, tańca i innych płaszczyzn artystycznych i form aktywności kulturalnej.
 • Wspomaganie wymiany działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy artystyczno-kulturowej, szczególnie z krajami Ameryki Łacińskiej.
 • Rozpowszechnianie prac artystycznych i przybliżanie sylwetek i twórczości polskich artystów za granicą.
 • Przełamywanie barier kulturowych i społecznych w kontaktach z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.
 • Upowszechnianie tradycji ludowej. Kultywowanie i rozwijanie tradycji regionalnych, podtrzymywanie pamięci i przywracanie zapomnianych obyczajów.
 • Promocja i wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.
 • Działalność artystyczna z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, tj. niepełnosprawnymi, uzależnionymi, bezrobotnymi, osobami starszymi, młodzieżą i dziećmi.
 • Wspieranie działań w zakresie rozwoju ekoturystyki i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

 • Organizowanie spotkań, festiwali, warsztatów artystycznych, szkoleń, pogawędek, wystaw, koncertów i wydarzeń służących realizacji celów Stowarzyszenia, oraz promujących walory kulturowe, historyczne, przyrodniczo-środowiskowe oraz produkty regionalne i tradycyjne.
 • Współpracę w organizowaniu wyjazdów artystycznych na festiwale międzynarodowe i wymianę kulturową. Pokazy sztuk teatralnych, warsztatów i wystaw polskich grup artystycznych zagranicą, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej.
 • Ekspedycje terenowe, etnograficzne i krajoznawcze, mające na celu zbieranie i utrwalanie materiałów szeroko pojętej tradycji związanych z twórczością artystyczną;
 • Wydawanie materiałów utrwalających i promujących działalności artystyczno- kulturowe; publikacje i odczyty.
 • Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o celach tożsamych z celami 
  Stowarzyszenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna

Zarząd

Danuta Zarzyka, Przedstawiciel stowarzyszenia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej