Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

SIEMACHA Spot Odporyszów
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 691 95 58
Adres rejestrowy
Ulica
Lipowa 10
Kod pocztowy
33-240
Miejscowość
Odporyszów
Województwo
małopolskie
Powiat
tarnowski
Gmina
Żabno
Dane rejestrowe
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.
Pomagamy poszukującym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.
Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Prowadzone działania:
Tworzymy zwarty system pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Działamy w trybie dziennym (placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego i młodzieżowy klub umiejętności) i całodobowym (rodzinne domy dziecka, grupy usamodzielnienia, mieszkania chronione), prowadzimy poradnictwo i terapię (Krakowski Instytut Psychoterapii) oraz szeroką działalność sportową (Centrum Rozwoju Com-Com Zone).
Kreujemy otwarte, zasobne i uczące się środowiska młodzieżowe, dzięki którym nasi wychowankowie stają się świadomymi i odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego. Efektem naszej pracy jest wzrost poziomu społecznego zaufania i odbudowa więzi międzyludzkich. Mamy ponad 1500 odbiorców pomocy.
We współpracy z administracją samorządową i niepublicznymi partnerami z kraju i zagranicy realizujemy projekty społeczne zorientowane na wspieranie środowisk młodzieżowych oraz szkolenie osób zajmujących się wychowaniem i pracą socjalną. Współdziałamy z socjologami w celu monitorowania efektów naszej pracy oraz zjawisk społecznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej