Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Fundacja na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"

Fundacja na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 383 09 71
Telefon
602 669 721
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Dni powszednie 8-15.00
Ulica
Cynkowa 6
Kod pocztowy
42-610
Miejscowość
Miasteczko Śląskie
Województwo
śląskie
Powiat
tarnogórski
Gmina
Miasteczko Śląskie
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000039720
REGON
27304030900000
NIP
6451201985
Rok powstania
1993
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie"

przekaż darowiznę

Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno-osłonowych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego, na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego.

Sposób realizacji:

 • realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • prowadzenie i finansowanie badań naukowo – badawczych m in. w dziedzinie nauk medycznych, biologii, toksykologii, środowiska naturalnego i ochrony środowiska,
 • udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w szczególnie niekorzystnej sytuacji rodzinno – materialnej, a także dla wyrównywania ich szans rozwojowych,
 • promocję zdrowego stylu życia i twórczego rozwoju dzieci poprzez odpowiednie działania edukacyjno – wychowawcze w aspekcie umiejętności bezpiecznego życia w skażonym środowisku,
 • prowadzenie zajęć kompensujących negatywny wpływ skażonego środowiska na zdrowie i rozwój dzieci,
 • wspomaganie akcji dożywiania i profilaktycznej podaży dzieciom mleka,
 • udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w realizacji specjalistycznej pomocy medycznej, rehabilitacji,
 • działania na rzecz blokowania przechodzenia metali ciężkich do układów troficznych, promocja kontrolowanej żywności,
 • prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • realizację przedsięwzięć osłonowych w środowisku zmniejszających skalę narażenia dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego i ochrony przyrody,
 • edukację, oświatę, wychowanie, kulturę i sport, organizację wypoczynku i młodzieży,
 • organizację pomocy dzieciom specjalnej troski,
 • podaż dzieciom, młodzieży i dorosłym specyfików blokujących lub zmniejszających wchłanianie metali ciężkich i innych związków toksycznych,
 • organizację wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizację dodatkowej opieki zdrowotnej dzieci, przedsięwzięć terapeutyczno – rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia,
 • prowadzenie monitoringu zdrowotnego dzieci i dorosłych pod kątem szkodliwości skażeń środowiska.

Przekaż 1% podatku Fundacji na rzecz dzieci "Miasteczko Śląskie". Nr KRS: 0000039720.

Reklama

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Opis specyfiki usług:

Prowadzenie badań dzieci na zawartość metali ciężkich (podmiot nr 1 w Polsce - przebadano prawie 100 tys. dzieci), profilaktyczna podaż dzieciom specyfików osłonowych, własne wydawnictwa edukacyjne (ulotki, zeszyty dla dzieci, młodzieży i dorosłych), organizacja wyjazdów profilaktyczno - zdrowotnych dzieci), edukacja ekologiczna - promocja zdrowia, inna pomoc, pomoc dla dzieci specjalnej troski, działania poprawiające stan bezpieczeństwa środowiska, badania naukowe - współpraca z ośrodkami nauki.

Realizowane usługi:
 • Edukacja
 • Inne
 • Sport, rekreacja

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
badania naukowe

Zarząd

Mieczysław Dumieński, Prezes Zarządu
Elżbieta Lebek, Wiceprezes
Ewa Tempich-Garczarczyk, Wiceprezes ds. finansowych
Dorota Mańczak, Członek
Halina Winiarska, Członek
Reklama

Darowizny - rozliczenie

2019 r. - 140359 zł
Cel: Ochrona zdrowia
Wyjazdy profilaktyczno - zdrowotne i badania dzieci, suplementy osłonowe.

1% podatku - rozliczenie

2019 r. - 27291 zł
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
39102023680000200200221697
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej