Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Revitalni
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
668 159 516
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Kontakt telefoniczny: poniedziałek - piątek, 9:00 - 16:00 , sobota 9.00 - 14.00
Ulica
Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
Kod pocztowy
02-001
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Stowarzyszenie zapewnia udogodnienia dla osób niedosłyszących, niedowidzących a także osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną poprzez zapewnienie w razie potrzeby kontaktu ze Stowarzyszeniem osób posiadających umiejętności w zakresie języka migowego, braille'a oraz zapewnienie obsługi dedykowanej.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000876390
REGON
38787004300000
NIP
7011011123
Rok powstania
2021
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
7
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jak możesz nam pomóc?

Bądź społecznie odpowiedzialny. Zaangażuj załogę. Załóż zbiórkę. Podziel się. Zostań partnerem.

Revitalni – rewitalizują ! (dosłownie: ożywiamy, przywracamy do życia, wyprowadzamy krok po kroku ze stanu kryzysowego społeczność i zdegradowane obszary ulic, dzielnic, miast).

Rewitalizujemy inicjując i wprowadzając w życie takie zmiany na obszarach części wsi, miast lub dzielnic, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało, pracowało i rozwijało. Kluczowa dla Nas jest współpraca, łączenie, a nie dzielenie, wskazywanie możliwych scenariuszy i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań – dbając o obiektywne dobro dla wszystkich.

Rewitalizujemy poprzez pracę z ludźmi, pracę z lokalną społecznością i samorządami, a także podejmując działania inwestycyjne – remontując budynki i przestrzeń publiczną nadając jej brakujące funkcje. Badamy, analizujemy, inwentaryzujemy, a także uspołeczniamy skostniałe systemy w postaci programów i projektów animacyjnych, środowiskowych, partycypacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Katarzyna Bigosińska, Prezes Stowarzyszenia
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Rewitalizacja to proces – nie chodzi tu tylko o przebudowę lub adaptację budynków, ale przede wszystkim o rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę warunków bytowych, przestrzeni publicznych oraz zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Powodzenie działań REVITALNYCH zależy od nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni, urzędów i od CIEBIE też! Każda nawet najmniejsza współpraca jest dla nas wyjątkowa i ważna dla stymulowania rozwoju, integracji i jednoczenia społeczeństwa oraz instytucji we wspólnych celach. Za okazanie nawet najmniejszego wsparcia Revitalni Dziękują :)

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej