Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Aktywna Rodzina
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
519 813 224
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
Ulica
Księcia Racibora I 4 lok. 39
Kod pocztowy
72-200
Miejscowość
Nowogard
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
goleniowski
Gmina
Nowogard
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000883997
REGON
38817919400000
NIP
8561924355
Rok powstania
2021
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Aktywna Rodzina

przekaż darowiznę

Stowarzyszenie Aktywna Rodzina powstało jako inicjatywa mająca na celu integrację lokalnej społeczności.

Naszym celem jest działalność na rzecz promowania aktywnego rodzicielstwa w duchu bliskości. Swoje cele chcemy realizować poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, wykładów czy innych imprez lokalnych. Zależy nam na promowaniu aktywnego i świadomego rodzicielstwa, na wsparciu rodziców będących na urlopach macierzyńskich i ojcowskich.

Nasze cele statutowe to: 

1) działalność na rzecz promowania aktywnego rodzicielstwa

2) działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

3) wspieranie matek w podejmowaniu aktywności zawodowej

4) popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich

5) wspieranie rodziców w twórczym działaniu w procesie wychowania dzieci i młodzieży, 

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7) działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej i narodowej

8) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

9) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz integracji cudzoziemców

10) ochrona i promocja zdrowia

11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

15) działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza

16) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

17) działalność wspierająca upowszechnianie kultury fizycznej

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Liczymy na współpracę z jednostkami administracji samorządowej i rządowej. Mamy nadzieję w przyszłości na pozyskanie dotacji w celu realizacji naszych działań. Liczmy również na każdego z Państwa jako wsparcie mentalne oraz zapraszamy do aktywnego brania udziału w nadchodzących wydarzeniach.

Zapraszamy do współpracy animatorów, fotografów, fizjoterapeutów, położne, doradców laktacyjnych i wszystkich z Państwa którzy chcieliby w przyszłości wesprzeć Stowarzyszenie Aktywna Rodzina w realizacji naszych zadań.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Paulina Jurczyk, Prezes Zarządu
Joanna Bekman, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
54124038841111001104607801
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej