Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Polska Fundacja Filary Rozwoju
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych
Ulica
Studencka 19 bud. A lok. 508
Kod pocztowy
18-400
Miejscowość
Łomża
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000904767
REGON
38912083700000
NIP
7182158198
Rok powstania
2021
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Polskiej Fundacji Filary Rozwoju jest inicjowanie, wspieranie, wdrażanie procesów i systemów zmian poprzez angażowanie mieszkańców w celu budowania aktywnych i silnych lokalnych społeczności otwartych na dialog i porozumienie.

Jesteśmy nowoczesną organizacją non-profit, wrażliwą i otwartą na potrzeby mieszkańców. Znamy problemy środowisk, w których działamy. Nasze inicjatywy, projekty, programy kierowane są do organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, oświaty i edukacji.

Polska Fundacja Filary Rozwoju służy jako narzędzie, które pomaga niwelować problemy naszych odbiorców, uczestników, partnerów. Ma kreować, inicjować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy poprzez rozwój mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich oraz działania między sektorowe i międzypokoleniowe.

Zespół i kadra PFFR ma kompetencje i umiejętności oraz ponad dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu, realizowaniu, wdrażaniu, zadań publicznych, inicjatyw lokalnych, programów i projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych.

About

The mission of the Polish Development Pillars Foundation is to initiate, support and implement change processes and systems by engaging residents in order to build active and strong local communities open to dialogue and understanding.

We are a modern non-profit organization, sensitive and open to the needs of residents. We know the problems of the environments in which we operate. Our initiatives, projects and programs are directed to non-governmental organizations, local governments and entrepreneurs, business environment institutions, education and education.

Polish Foundation Pillars of Development serves as a tool that helps to eliminate the problems of our recipients, participants and partners. It is to create, initiate and support socio-economic development through the development of rural and urban residents as well as inter-sectoral and intergenerational activities.

The team and staff of PFFR have competences and skills as well as over twenty years of experience in developing, carrying out and implementing public tasks, local initiatives, programs and projects co-financed by European Union funds and other domestic and foreign sources.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
zrównoważony rozwój
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wspieranie ekonomii społecznej
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Dariusz Budrowski, Prezes Zarządu
Adam Choiński, Wiceprezes Zarządu
Waldemar Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej