Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pracownia Aktywnego Seniora
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 491 432
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
bez ograniczeń
Ulica
Wołowice 182
Kod pocztowy
32-070
Miejscowość
Czernichów
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Czernichów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Zajęcia dla seniorów są tak organizowane, aby umożliwić udział w zajęciach wszystkim chętnym - niezależnie od rodzaju i stopnia ograniczenia sprawności.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
389944165
NIP
9442273389
Rok powstania
2021
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Seniorzy z Pracowni Aktywnego Seniora

Seniorzy z Pracowni Aktywnego Seniora

Założyliśmy stowarzyszenie w celu aktywizacji naszych seniorów w zakresie organizacji czasu wolnego, profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania i rozpowszechniania  miejscowej tradycji i i kultury narodowej. Promujemy wolontariat wśród seniorów i młodszych pokoleń.

About

We established an association to activate our seniors in the field of free time organization, prophylaxis, health protection and promotion, maintenance and dissemination of local tradition and national culture. We promote volunteering among seniors and younger generations.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
taniec
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz języka regionalnego
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Zarząd

Jan Dybek, Przedstawiciel pracowni Aktywnego Seniora
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej