Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Innowacje Społeczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Non-Profit

Innowacje Społeczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Non-Profit
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do kontaktu e-mail.
Ulica
Poznańska 27 lok. 4
Kod pocztowy
85-129
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Przedsiębiorstwo społeczne / spółka non-profit
KRS
0000730411
REGON
380079300
NIP
9532748531
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
2
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Spółka non profit „Innowacje społeczne” z o.o. od ponad trzech lat realizuje usługi zlecone w ramach dziennych domów pobytu w Bydgoszczy, Wierzchosławicach, Inowrocławiu i Malborku, polegających na zajęciach aktywizująco-animacyjnych, psychologicznych oraz arteterapeutycznych.

Społeczny charakter wyżej wymienionego przedsięwzięcia podkreśla fakt znaczącego udziału organizacji pozarządowej w statutowej działalności przedsiębiorstwa. Misją działalności spółki jest łączenie zasad efektywności ekonomicznej z zaspokajaniem istotnych społecznie potrzeb takich, jak: edukacja, opieka, pomoc, aktywizacja oraz integracja.

Jesteśmy organizacją uczącą się - elastycznie reagujemy na wszelkie nowe wyzwania pojawiające się w przestrzeni społecznej, rynkowej oraz instytucjonalnej. Beneficjent posiadając wykwalifikowaną kadrę gotową do podjęcia działań diagnostycznoterapeutycznych oraz edukacyjnych zakłada szerokie zainteresowanie opracowanym systemem kompleksowego wsparcia osób starszych i niesamodzielnych.

Spółka non profit „Innowacje społeczne” realizowała granty finansowane z Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, jest także beneficjentem projektu 1.3.1. „Voucher badawczy”, a w 2019 prowadziła zadania w ramach opieki niestacjonarnej nad osobami niepełnosprawnymi z Miasta Bydgoszczy w ramach realizacji Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

Innowacje Społeczne sp. z o.o. jest także partnerem Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz prowadzącym Bydgoską Szkołę Medyczną w Bydgoszczy.

Reklama

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Opis specyfiki usług:

Spółka oferuje szeroko pojęte usługi społeczne, wśród nich:
⇒ organizacja kursów i szkoleń z zakresu działalności pożytku publicznego
⇒ pisanie wniosków projektowych, doradztwo i consulting w zakresie realizacji projektów
⇒ badania społeczne oraz rynkowe – przygotowywanie metodologii, opracowywanie wskaźników, przeprowadzanie badań, prezentacja raportów końcowych,
⇒ konsultacje, analizy oraz raporty eksperckie – ilościowa oraz jakościowa analiza danych zastanych,
⇒ usługi opiekuńcze (dzieci, młodzież, seniorzy) – prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych w tym, przede wszystkim, całorocznej opieki dziecięcej i senioralnej,
⇒ innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne – szkolenia dla firm oraz instytucji, studia podyplomowe, kursy zawodowe, itp.,
⇒ organizacja konferencji, sympozjów oraz seminariów,
⇒ działalność wydawnicza – przygotowanie, korekta, skład oraz publikacja wydawnictw reklamowych, naukowych oraz popularno-naukowych,
⇒ doradztwo organizacyjno-prawne w zakresie przygotowania oraz prowadzenia usług społecznych,
⇒ marketing, PR oraz komunikacja społeczna (w tym social media) – przygotowanie oraz prowadzenie profesjonalnych kampanii reklamowych promujących nowoczesne usługi społeczne.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Edukacja
  • Inne
  • Promocja, reklama
  • Usługi kulturalne, artystyczne
  • Usługi społeczne

Realizujemy usługi publiczne: Nie

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
93114010520000568872001001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej