Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
603 321 245
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - ndz. w godz. 10:00 - 18:00
Ulica
Gabowe Grądy 7A
Kod pocztowy
16-300
Miejscowość
Augustów
Województwo
podlaskie
Powiat
augustowski
Gmina
Augustów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
REGON
200825912
NIP
8461661583
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wejście

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wejście

Autor/źródło: Zdjęcie własne parafii

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - Cerkiew

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - Cerkiew

Autor/źródło: Zdjęcie własne parafii

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wnętrze

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wnętrze

Autor/źródło: Zdjęcie własne parafii

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - kaceja / kadzielnica

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - kaceja / kadzielnica

Autor/źródło: Zdjęcie własne parafii

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - księgi

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - księgi

Autor/źródło: Zdjęcie własne parafii

Miniatura Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wejście
Miniatura Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - Cerkiew
Miniatura Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - wnętrze
Miniatura Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - kaceja / kadzielnica
Miniatura Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - księgi

Możesz nas wesprzeć przez naszą stronę internetową (wpłata na konto lub DOTPAY)

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców - nastawnik2@o2.pl

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Cerkiew Staroobrzędowców uznaje i propaguje nauki chrześcijańskie zawarte we wszystkich księgach liturgicznych Staroobrzędowców, wydanych do 1656 roku.

Celem działalności Cerkwi Staroobrzędowców jest:

  • głoszenie nauk Jezusa Chrystusa oraz słowa Bożego zawartych w księgach liturgicznych Staroobrzędowców;
  • umacnianie członków Cerkwi Staroobrzędowców we wspólnej wierze;
  • głoszenie Ewangelii;
  • przekazywanie członkom Cerkwi Staroobrzędowców nauk o obrządkach, które są zawarte w księgach liturgicznych Staroobrzędowców;
  • przekazywanie Słowa Bożego zawartego w Ewangelii oraz zachęcanie do czynnego uczestnictwa we mszach świętych tych osób, którzy czują powołanie do służby świeckiej i duszpasterskiej w Cerkwi Staroobrzędowców;
  • regularne odprawianie mszy świętych, zgodnie z kalendarzem liturgicznym Staroobrzędowców.

Zgodnie ze swoją doktryną Cerkiew Staroobrzędowców działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności:

  • wykluczenie społeczne;
  • ubóstwo;
  • bezdomność;
  • demoralizacja oraz przestępczość.

Cerkiew Staroobrzędowców może również prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.).

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Każda zmiana w naszej cerkwi, zgodnie z postanowieniami siedmiu Powszechnych Soborów jest traktowana jako herezja i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej wiary. Członkowie naszego kościoła: Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców osiedlili się w Polsce około I połowy XVIII wieku. Nasza wspólnota znalazła schronienie w Polsce, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona. Chcąc uchronić stare kanony wiary Prawosławnej staroobrzędowcy uciekali z Rosji w różne zakątki świata. Obecnie, staroobrzędowcy zamieszkują W RP głównie tereny obecnego województwa podlaskiego, m.in. takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziłki oraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo. Ponadto wielu członków naszej Cerkwi rozproszonych jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w różnych miejscowościach.Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

About

The Old Believers are Orthodox Christians who did not accept the church reform of Patriarch Nikon and Tsar Alexei Mikhailovich. Members of our Church do not recognize the liturgical reforms of Patriarch Nikon carried out in 1652–1656, which made the rites of the Russian Orthodox Church similar to the Greek ones.

Any change in our church, in accordance with the provisions of the seven Ecumenical Councils, is treated as heresy and a renunciation of the only true faith. Members of our church: the Old Orthodox Church of the Old Believers settled in Poland around the first half of the 18th century. Our community found refuge in Poland, fleeing the persecution of Patriarch Nikon. In order to protect the old canons of the Orthodox faith, the Old Believers fled Russia to various corners of the world. Currently, Old Believers live in Poland mainly in the territory of the present Podlasie Province, including such towns as: Gabowe Grady, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziki and in the Warmian-Masurian Voivodeship, in the town of Wojnowo. In addition, many members of our Church are scattered throughout the Republic of Poland in various places. The Old Orthodox Church of the Old Believers practices its faith in the newly built Church. Services, Sacraments, and religious practice are conducted under the guidance of the Spiritual Father. Masses are celebrated according to the Julian calendar.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Przekaż darowiznę na naszą Cerkiew
Wesprzesz kulturę i uratujesz cenne zabytki
20,00 zł
Przeznaczymy na renowację starodruków
50,00 zł
Przeznaczymy na zabezpieczenie starych ikon
100,00 zł
Przeznaczymy na zabezpieczenie starych ksiąg
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz języka regionalnego
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc humanitarna, rozwojowa
Odbiorcy działań

Zarząd

o. Mariusz Jefimow, Duchowny / Przewodniczący Rady Ogólnego Zebrania Cerkwi
Jakub Grzywaczewski, Zastępca Przewodniczącego Rady Ogólnego Zebrania Cerkwi
Luba Jefimow, Skarbnik / Sekretarz Rady Ogólnego Zebrania Cerkwi
Marzena Talkowska, Członek Rady Ogólnego Zebrania Cerkwi
Patryk Talkowski, Członek Rady Ogólnego Zebrania Cerkwi
Reklama

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Podziękowania za wsparcie finansowe

Szczęść Boże! W imieniu własnym, parafian oraz Rady naszej świątyni bardzo dziękuję za złożoną ofiarę na naszą świątynię. Dzięki wsparciu będziemy mogli właściwie chronić cenne zabytki i przedmioty, znajdujące się w naszej świątyni, które stanowią dziedzictwo kulturowe Polski. Każde wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Niech Dobry Pan Bóg błogosławi! Zapewniam o tygodniowej modlitwie w intencji darczyńców. Z szacunkiem i chrześcijańską miłością o. Mariusz Jefimow Wesprzyj unikalną Cerkiew Staroobrzędowców. Przyczyń się do tworzenia Polskiej kultury!

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
88203000451110000003175950
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej