Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Varia Posnania
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Spotkania stacjonarne po wcześniejszym uzgodnieniu
Ulica
Powstańców Wielkopolskich 16
Kod pocztowy
61-895
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000965697
REGON
52172462500000
NIP
7831856397
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
80
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację Varia Posnania

Jeśli podzielasz nasz system wartości i uważasz, że nasza działalność ma sens, będziemy wdzięczni za wsparcie naszej pracy

Varia Posnania to kilkadziesiąt osób, którym Poznań jest bliski. Wywodzimy się ze środowisk szkolnych, akademickich i aktywistycznych, mamy różne poglądy, cele i spojrzenia na świat. Łączy nas jednak przekonanie, że pasywna postawa wobec rzeczywistości nie prowadzi do niczego dobrego. Jako jednostki od lat działamy na płaszczyznach samorządów uczniowskich, parlamentów studenckich, środowisk protestu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Postanowiliśmy spotkać się w połowie drogi i obrać wspólny kierunek – Poznania, w którym edukacja to przyjazny i partycypacyjny proces, równość możliwości i standardów to uniwersalna wartość, a wolność większości nie ogranicza praw mniejszości.

Zamierzamy integrować, edukować i wspierać wielopłaszczyznowo środowiska organizacji młodzieżowych, które przez uwarunkowania społeczne i prawne nie mogły dotychczas funkcjonować na wymarzonym przez siebie poziomie. Mamy kilka podstawowych celów:

Korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych w celu rzeczywistego wspierania grup, które dotychczas nie miały dostępu do funduszy i wsparcia merytorycznego.

Tworzyć liderki i liderów przyszłości, którzy staną się trzonem sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego, życia politycznego i aktywistycznego Poznania.

Integrować istniejące już organizacje młodzieżowe, które na płaszczyźnie szkolnej i miejskiej działają od lat w celu stworzenia przyjaznego otoczenia edukacyjnego i rozwojowego.

Szkolić z zakresu edukacji obywatelskiej, tworzenia projektów społecznych, organizacji wolontariatu i funkcjonowania samorządów uczniowskich oraz innych grup nieformalnych.

Uświadamiać, że nie trzeba wielkich pieniędzy, zorganizowanych struktur i wpływów, aby dokonywać zmian na lokalnym podwórku.

About

The members of Varia Posnania are over 80 people who are not strangers to Poznań. We come from the schools and universities of Poznań, a few of us are activists, we have different views and goals, and we perceive the world in different ways. Our feature, however, is the belief that being passive in the face of reality does not lead to anything good. We have been working for a long time as individuals in student councils, student parliaments, and some activist and or non-government organisations. We decided to meet halfway and take one common aim. We want to make Poznań a place where education is a pleasant participative process, equality of opportunities and standards is a universal value, and freedom of the majority does not limit the laws of the minority.

We are going to integrate, educate and support on many levels the environments of the youth organisations which could not function as they wanted because of social and legal conditions. Our main goals are:

Use the available legal, financial and organisational solutions to support the groups, without previous financial or substantive support, in a real way.

Coach the leaders of tomorrow, who will become the foundation for the non-government organisations, and the political and activist life of Poznań.

Integrate the existing youth organisations, which have been working at schools and in the cities, to create a friendly environment for education and development.

Train people in the fields of citizenship education, create social projects, the functioning student councils and other informal groups, and how organise the voluntary services.

Spread awareness that one does not need a lot of money, organised structures and influences to make a change in one’s closest neighbourhood.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi wydawnictwo.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
zajęcia, aktywności, nauka dla dzieci
integracja, adaptacja w Polsce

Zarząd

Kacper Nowicki, Prezes Zarządu
Aleksandra Sroka, Wiceprezeska Zarządu
Aneta Żywno, Wiceprezeska Zarządu
Marta Janicka, Członkini Zarządu
Jan Pieniążek, Członek Zarządu
Reklama

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Wspieraj twórczość i kup kawę dla Fundacja Varia Posnania
Tematyka: Prawa człowieka, demokracja, prawo

Podziękowania za wsparcie finansowe

Wspieramy młodzież w rozwoju, partycypacji obywatelskiej i kreowaniu rzeczywistości. Uświadamiamy, szkolimy i integrujemy młodzieżowe organizacje nieformalne, a także liderki i liderów przyszłości. Dziękujemy, że ty w zamian wspierasz nas!

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
70160014621805373370000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej