Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Wspólnota Sudańska w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
888 524 519
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Nowy Świat 27a lok. 28
Kod pocztowy
00-029
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Warszawa
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
W budynku nie ma windy. Siedziba jest na drugim piętrze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000986972
REGON
522823602
NIP
5252919432
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
60
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wspólnota Sudańska w Polsce jest organizacją która ma na celu pomoc Sudańczykom mieszkającym w Polsce i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Wspólnota prowadzi działalność na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Będzie także Pomagać ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Wspólnota będzie promować i organizować wolontariat; prowadzić działalność charytatywną; upowszechniać i chronić prawa dziecka i kobiet i i działać na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w Sudanie.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
schronienie, nocleg
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
pomoc rzeczowa (odzież, żywność)
pomoc w noclegach, zakwaterowaniu
pomoc psychologiczna

Zarząd

Abdul Rahman Abbas Babikir, Prezes zarządu
Sabah Sirag, Wiceprezes zarządu
Adil Abdel Aati, Sekretarz zarządu
Ashraf AbuBakr, Skarbnik
Mohamed Abdelkarim, Członek zarządu
Awad Gabir, Przewodniczący komisji rewizyjnej
Husam Mustafa, Członek komisji rewizyjnej
Yasir Elhadi, Członek komisji rewizyjnej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej