Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja SI-GAJA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
726 246 500
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego poniedziałek- piątek w godz. 9:00 - 17:00.
Ulica
Przysietnica 758
Kod pocztowy
36-200
Miejscowość
Przysietnica
Województwo
podkarpackie
Powiat
brzozowski
Gmina
Brzozów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000986847
REGON
522897380
NIP
6861696928
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację SI-GAJA

przekaż darowiznę na cele statutowe

Cele Fundacji:

1) niesienie pomocy dzieciom potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, ubogim i osieroconym);

2) wszechstronna edukacja i rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci chorych;

3) współpraca z szpitalami pediatrycznymi i rodzicami dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

4) organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży chorych i umierających oraz ich rodzin;

5) propagowanie i informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin z chorobą przewlekłą i śmiertelną;

6) prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami;

7) pomoc społeczna, polegająca na codziennym wsparciu i pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej (różne formy działalności) i ich podopiecznym- dzieciom, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wyrównywaniu ich szans życiowych oraz przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego;

8) pomoc rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej w pokonywaniu barier formalno-prawnych i administracyjnych;

9) propagowanie idei zakładania i prowadzenia rodzin działających w systemie pieczy zastępczej;

10) prowadzenie i organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych;

11) rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania w rodzinach naturalnych;

12) wspieranie rodzin adopcyjnych;

13) udzielanie pomocy domom dziecka, szkołom, szkołom specjalnym, placówkom szkolno - wychowawczym, szpitalom i placówkom medycznym;

14) integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem;

15) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, służących:

zapobieganiu zagrożenia powstawania i pogłębiania niepełnosprawności,

łagodzeniu skutków niepełnosprawności;

16) zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

17) działalność charytatywna;

18) ochrona i promocja zdrowia;

19) promocja i organizacja wolontariatu;

20) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

21) działalność opiekuńczo-wychowawcza;

22) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

23) propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportowo – turystycznej i upowszechnianie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku;

24) popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i aktywnych form życia,

25) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

26) wypoczynek dzieci i młodzieży;

27) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

28) prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi;

29) wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz wyrównujących społeczne szans dzieci, młodzieży oraz całych rodzin.

30) Promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub finansowej.

31) Skupianie wokół idei Fundacji specjalistów, polityków oraz osób mających zdecydowany wpływ na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
usługi opiekuńcze
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
prawa dziecka
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Barbara Barnuś-Rzepka, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
07253000082051107422120001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej