Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Społecznie Wykluczonym "Głodnych Nakarmić"

Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Społecznie Wykluczonym "Głodnych Nakarmić"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
781 666 550
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00
Ulica
Ogrody 101 lok. 2
Kod pocztowy
32-050
Miejscowość
Skawina
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Skawina
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody z podjazdem jednakże jest on bardzo stromy. Wysoki próg przy drzwiach wejściowych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000992238
REGON
523231051
NIP
9442278642
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
4
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Logo Jadłodajni SIE NA-JERZ uruchomionej przez Fundację

Logo Jadłodajni SIE NA-JERZ uruchomionej przez Fundację

Logo RENKODZIELNI - zakładu produkcyjnego uruchomionego przez Fundację w celu aktywizacji zawodowej podopiecznych

Logo RENKODZIELNI - zakładu produkcyjnego uruchomionego przez Fundację w celu aktywizacji zawodowej podopiecznych

Miniatura Logo Jadłodajni SIE NA-JERZ uruchomionej przez Fundację
Miniatura Logo RENKODZIELNI - zakładu produkcyjnego uruchomionego przez Fundację w celu aktywizacji zawodowej podopiecznych

Pomożecie?

Pomożemy!

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z głównymi celami statutowymi Fundacji Na Rzecz Pomocy Osobom Społecznie Wykluczonym „Głodnych Nakarmić” oraz sposobami ich realizacji.

Podstawowymi celami Fundacji są między innymi:

1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – między innymi poprzez organizowanie zbiórek żywności, odzieży, środków higieny osobistej, artykułów chemii domowej, a także prowadzenie w trakcie trwania roku szkolnego akcji śniadaniowej „Buła i Spóła”, przygotowanie i wydawanie obiadów osobom znajdującym się pod opieką Fundacji, organizacja opieki nad osobami starszymi i schorowanymi.

2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz reintegracja zawodowa i społeczna – organizowanie szkoleń zawodowych, dofinansowywanie zawodowych kursów doszkalających.

3. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – organizowanie korepetycji dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce.

4. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – organizacja kolonii, półkolonii, wycieczek dla podopiecznych, a także kółek zainteresowań, m.in. stworzenie klubu wędkarskiego „Wąpierze Team”.

Powyższe cele są naszymi celami priorytetowymi i w miarę możliwości będziemy zwiększać zakres i obszar na którym zamierzamy je realizować.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 1) 58.11.Z – Wydawanie książek 2) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 4) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 5) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 6) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie 7) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 8) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 9) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 10) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 11) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza 12) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 13) 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 15) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 16) 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek 17) 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 18) 31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli 19) 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej 20) 13.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 21) 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 22) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 23) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 24) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 25) 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 26) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 27) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 28) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 29) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 30) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 31) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne - zakłady. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 1) 58.11.Z – Wydawanie książek 2) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 3) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 4) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 5) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 6) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie 7) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 8) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 9) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 10) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 11) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza 12) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 13) 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 15) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 16) 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek 17) 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 18) 31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli 19) 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej 20) 13.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 21) 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 22) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 23) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 24) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 25) 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 26) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 27) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 28) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 29) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 30) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 31) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne - zakłady. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
hobby
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
poradnictwo specjalistyczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Anna Fiałkowska-Niewiadomska, Prezes Zarządu
Sebastian Niewiadomski, Członek Zarządu
Aleksandra Apostolik, Członek Zarządu
Marcin Soczówka, Członek Zarządu
Reklama

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
81102028920000550208290118
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej