Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowość: ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja poMOC
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
515 004 151
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Siedziba w trakcie organizacji. Brak możliwości wizyt osobistych. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Ulica
Na Uboczu 28 lok. C24
Kod pocztowy
02-791
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000994441
REGON
523342017
NIP
9512551506
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
10
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Grupa dzieci stojąca na łące z uniesionymi do nieba rękoma, błękitne niebo.

Grupa dzieci stojąca na łące z uniesionymi do nieba rękoma, błękitne niebo.

Wesprzyj Fundację poMOC

przekaż darowiznę na cele statutowe

Jesteśmy rodzinną fundacją. Czynni zawodowo w innych miejscach, spełniliśmy marzenie naszych serc – założyliśmy fundację. Zobowiązujemy się czynić dobro, pod własnym szyldem. Wziąć odpowiedzialność za wsparcie i pomoc innym. To jest wyzwanie!

Misja: Pragniemy miejsca, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie, godnie i tak samo ważny. Miejsca, w którym będzie mógł się rozwijać społecznie, duchowo, emocjonalnie, spełniać swoje marzenia i pragnienia.

Wartości: Doceniamy wkład każdej osoby i promujemy zaufanie i wzajemny szacunek. Współpracujemy i dzielimy się informacjami, umiejętnościami i wiedzą ze sobą i naszą społecznością. Zachęcamy i celebrujemy ciekawość, kreatywność i innowacyjność. Cenimy różnorodność i dążymy do równości, integracji i godności dla wszystkich.

Co robimy?
– wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami w domach dziecka i młodzież wychodząca z domu dziecka,
– przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu wszelkich grup społecznych, bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie,
– wspieramy dzieci i opiekunów krzywdzonych,
– przeciwdziałamy krzywdzeniu dzieci ze strony osób dorosłych i rówieśników,
– edukujemy społecznie, zdrowotnie, proekologicznie,
– aktywizujemy społeczności lokalnych poprzez tworzenie miejsc przyjaznych, otwartych oraz pełnych tolerancji i akceptacji,
– sieciujemy partnerów społecznych i biznesowych,
– upowszechniamy wszelkie formy kultury i sztuki oraz wspieramy formalne i nieformalne grupy artystyczne.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

MOCni razem!
Pomóż nam tworzyć miejsce, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie, godnie i tak samo ważny. W którym będzie mógł się rozwijać społecznie, duchowo, emocjonalnie, spełniać swoje marzenia.
20,00 zł
Mała czarna? Kawa. Dzięki niej funkcjonujemy. Dzięki Twojej wpłacie funkcjonuje Fundacja poMOC!
50,00 zł
To średni koszt udziału jednego uczestnika w naszych warsztatach. Dzięki Tobie uczestniczy bezpłatnie!
100,00 zł
Stówka! Pomaga nam działać. Nie tylko realizować warsztaty ale i kampanie o szerszym zasięgu.
500,00 zł
Dziękujemy! To średni koszt zakupu materiałów do realizacji naszych pojedynczych wydarzeń w projektach.
1,00 zł
Wow! Właśnie organizujemy warsztaty w jednym z domów dziecka lub domach seniora. Dla nich całkowicie bezpłatnie.
MOCni razem!
Nasz sztandarowy projekt warsztatowy, w którym wykorzystujemy różne techniki artystyczne z naszymi odbiorcami, w wieku od 5 do 105 lat!
50,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
1,00 zł
MOCna KULTURA!
Upowszechniamy dostęp do kultury poprzez organizację wydarzeń oraz łączenie odbiorców z twórcami i artystami.
100,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
1,00 zł
5,00 zł
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie i przedmiocie działalności, zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności: - Przedmiot przeważającej działalności: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), - Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), - Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), - Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje m.in.: - Prowadzenie domu pomocy społecznej w szczególności dla osób przewlekle chorych, - Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, - Prowadzenie działań wspierających rodzinę, w tym dzieci i młodzież poprzez organizowanie półkolonii i innej aktywności, - Organizowanie imprez, koncertów, konferencji i warsztatów oraz działalność rozrywkową, - Publikowanie wydawnictw promujących działalność Fundacji, - Prowadzenie edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, - Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w imprezach rekreacyjno-sportowych, - Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, - Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, - Realizacja projektów i programów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z ich udziałem, - Tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - Realizacja wspólnych projektów w zakresie działań w sferze działań pożytku publicznego z innymi organizacjami pozarządowymi, - Prowadzenie terapii i rehabilitacji zawodowej w pracowniach i zakładach aktywności zawodowej, - Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Marcin Wojciech Kołodziej, Prezes Zarządu
Joanna Magdalena Zaczyńska vel Zaczek, Wiceprezes Zarządu
Reklama

Podziękowania za wsparcie finansowe

Dziękujemy za Waszą otwartość, wrażliwość i wsparcie naszych działań. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę. Zespół Fundacji poMOC

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
51160014621744305610000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej