Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Wsparcia Lokalnego STAFO Police
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
537 713 620
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych pod adresem rejestrowym. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Ulica
Piłsudskiego 46 lok. 9
Kod pocztowy
72-010
Miejscowość
Police
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
policki
Gmina
Police
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0001035594
REGON
525316580
NIP
8513299327
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działania Fundacji Wsparcia Lokalnego STAFO Police

przekaż darowiznę na cele statutowe

Głównym celem Fundacji Wsparcia Lokalnego STAFO Police jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach lokalnej działalności pożytku publicznego w rejonie obejmującym obszar północno – zachodniej części Polski, a strategiczne znaczenie dla Fundacji ma teren gminy Police. Zadaniem priorytetowym dla osiągnięcia celów statutowych (m.in.: działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg na wsi, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, są wszelkie działania które mają wpływ na poziom, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury, ekologii oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; w tym na terenach wiejskich. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami

About

The main goal of the STAFO Police Local Support Foundation is to organize and provide assistance as part of local public benefit activities in the region covering the north-western part of Poland, and the area of ​​the Police commune is of strategic importance for the Foundation. The priority task for achieving the statutory objectives (including: activities in the field of physical culture and sport, environmental protection, supporting social initiatives for the construction of roads in the countryside, charity, health care and social assistance, are all activities that affect the level, safety, health, culture, ecology and supporting the development of communities and local communities, including in rural areas. The Foundation is established to implement socially or economically useful goals consistent with the basic interests of the Republic of Poland, in particular such as: health protection, development of the economy and science , education and upbringing, culture and art, social care and assistance, environmental protection and protection of monuments

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Tomasz Sochacki, Prezes Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
09187010452078107700250001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej