Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie "Europejski Instytut Rozwoju"

Stowarzyszenie "Europejski Instytut Rozwoju"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 900 048
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych pod adresem rejestrowym. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Ulica
Wojska Polskiego 52
Kod pocztowy
25-389
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0001032470
REGON
525115024
NIP
6572978365
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działalność stowarzyszenia

przekaż darowiznę na cele statutowe

Europejski Instytut Rozwoju to organizacja zrzeszająca przedstawicieli środowiska akademickiego, praktyków biznesu, ekspertów edukacyjnych oraz studentów. Nadrzędnym celem działalności Instytutu jest inicjowanie współprac między światem biznesu a środowiskiem akademickim. 

Działalność Europejskiego Instytutu Rozwoju ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości i edukacji. Poprzez łączenie ekspertów, wykładowców akademickich, przedsiębiorców i studentów, Instytut kreuje nowe standardy w dziedzinie edukacji i biznesu, umożliwiając jednocześnie rozwój społeczno-gospodarczy. 

Instytut angażuje się również w działania na rzecz poprawy klimatu biznesowego i edukacyjnego, wspierając projekty społeczne i inicjatywy proinnowacyjne.

Twórzmy przestrzeń, która wspiera transfer wiedzy i technologii między sektorem edukacyjnym a biznesem. Nasze działanie ma prawdziwą moc. Dołącz do nas.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Paweł Olszacki, Prezes Zarządu
Konrad Bednarski, Członek Zarzadu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
81114020040000370283644798
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej