Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
DOES SHE Fundacja Kobiet WW
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
538 382 359
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt pod adresem rejestrowym. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Ulica
Marynarzy 4
Kod pocztowy
81-701
Miejscowość
Sopot
Województwo
pomorskie
Powiat
Sopot
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0001069735
REGON
52701312100000
NIP
585150274
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Dopiero startujemy z nowym projektem

ale już dziś się dowiedz, jaką misję mamy do spełnienia

Fundacja działa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym kobiet wysoko wrażliwych i 40+. Dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy w pracy, wykorzystywaniem i krzywdzeniem kobiet podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Ukierunkowanie kobiet niepełnosprawnych, które chcą się przeszktałcić zawodowo, przez działania:

a) zintegrowanie działań aktywizacyjnych,

b) tworzenie cyklicznych programów i szkoleń zawodowych,

c) opracowywanie i tworzenie programów, materiałów i narzędzi edukacyjnych,

d) podnoszenie świadomości pracodawców przez zmianę postaw otoczenia,

e) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

f) wspieranie w przekwalifikowaniu zawodowym i podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

g) działań na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy,

h) pomoc w przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego.

Wspieramy w rozwoju umiejętności zawodowych kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego oraz matek samotnie wychowujących dzieci w procesie powrotu do pracy zawodowej w tym wysoko wrażliwej i 40+.

Wspieramy i edukujemy w zakresie biznesowym, budowaniu marki osobistej oraz podnoszenia kompetencji. Jak i pomagamy założyć i rozwinąć własną działalność gospodarczą.

Reklama

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Opis specyfiki usług:

1. Promowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, eventów, wydarzeń i innych form aktywizacji, zgodnych z celami Fundacji.
2. Prowadzenie szkoleń, wykładów, konferencji, warsztatów i kursów związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
3. Prowadzenie punktów doradczych w formie przestrzeni cyfrowej do komunikacji i wsparcia w zakresie celów Fundacji.
4. Prowadzenie doradztwa zawodowego i usług prawniczych dla kobiet.
5. Promocja kobiet na rynku pracy, wśród przedsiębiorców, które przeszły program zawodowy za pośrednictwem Fundacji.
6. Promocja kobiet na rynku pracy za pomocą internetu oraz postępującej technologii cyfrowej, które przeszły program zawodowy za pośrednictwem Fundacji.
7. Prowadzenie serwisu internetowego i publikacja artykułów w internecie zgodnych z celami Fundacji.
8. Organizowanie wyjazdów integracyjnych, imprez, wydarzeń i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
9. Sprzedaż towarów/ usług wytworzonych przez osoby korzystające z pomocy Fundacji przeznaczone na cele statutowe.
10. Sprzedaż przedmiotów uzyskanych w drodze darowizny przeznaczone na cele statutowe.
11. Organizacja i prowadzenie różnych kursów zawodowych, przydatnych dla efektywnego rozwoju kobiet, min. Nauka zarządzania emocjami w pracy i biznesie – jak wykorzystać inteligencję emocjonalną do tworzenia relacji z klientem.
12. Wspieranie kobiet w wydawaniu ich książek, broszur, folderów, biuletynów i podobnych publikacji oraz publikacji artykułów w prasie branżowej, tworzeniu stron internetowych promujących ich pracę, usługi jako wsparcie w dalszym ich rozwoju.
13.Wspieranie przedsiębiorców w zakresie doradztwa i działań HR, pośrednictwo w działaniach pozyskania pracownika, który przeszedł program aktywizacji zawodowej utworzonej przez lub za pośrednictwem Fundacji.
14. Prowadzenie różnych działań, szkoleń na rzecz kobiet w rozpoczęciu biznesu w internecie, w przygotowaniu planów biznesowych i założeniu własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem przestrzeni cyfrowej.
15. Prowadzenie szkoleń i warsztatów merytorycznych na terenie całej Polski służącym edukacji i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych do pracy w e-biznesie.

Realizowane usługi:
  • Doradztwo, obsługa klienta, usługi badawcze
  • Edukacja
  • Promocja, reklama
  • Usługi społeczne

Realizujemy usługi publiczne: Tak

Zasięg działalności: Sopot

Spełniane klauzule społeczne:
  • Klauzula usługowa

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Monika Zarach, Prezes Zarządu
Magdalena Karpienia, Członek Zarządu
Patryk Zarach, Członek Zarządu
Reklama

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej