Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie LKS Polonia Miłoszyce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Wrocławska 30
Kod pocztowy
55-220
Miejscowość
Miłoszyce
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Jelcz-Laskowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0001077111
REGON
52729093200000
NIP
9121942970
Rok powstania
2023
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie LKS Polonia Miłoszyce to dynamiczna organizacja, która kieruje swoją energię na promowanie zdrowego stylu życia i integrację społeczną poprzez sport i rekreację. Nasze działania skupiają się na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych, z szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Specjalizujemy się w piłce nożnej i łucznictwie, oferując szkolenia i organizując zawody, które kształtują charakter i promują zdrową rywalizację.

Jesteśmy głęboko zaangażowani w edukację poprzez sport, wierząc, że kultura fizyczna jest kluczowa dla rozwoju osobistego i społecznego. Organizujemy liczne wydarzenia i zajęcia, które nie tylko ułatwiają aktywny wypoczynek, ale także uczą pracy zespołowej, determinacji i szacunku. Nasze inicjatywy pomagają w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości, jednocześnie przeciwdziałając uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jako ambasadorzy regionu dolnośląskiego i Polski, dążymy do promowania naszego dziedzictwa i wartości na arenie międzynarodowej. LKS Polonia Miłoszyce to nie tylko sport, to wspólnota, która łączy ludzi w dążeniu do zdrowszego, szczęśliwszego życia i społeczeństwa. Zapraszamy do dołączenia do naszej rosnącej rodziny, by razem tworzyć lepszą przyszłość poprzez sport i aktywność!

About

LKS Polonia Miłoszyce Association is a vibrant organization dedicated to promoting a healthy lifestyle and social integration through sport and recreation. Our efforts focus on spreading physical activity among all age groups, particularly targeting children, youth, and individuals with disabilities. We specialize in football (soccer) and archery, offering training and organizing competitions that cultivate character and promote healthy competition.

We are deeply committed to education through sports, believing that physical culture is essential for personal and social development. We organize numerous events and activities that not only facilitate active rest but also teach teamwork, determination, and respect. Our initiatives help shape positive character traits and personalities while combating addictions and social pathologies.

As ambassadors of the Lower Silesia region and Poland, we strive to promote our heritage and values on the international stage. LKS Polonia Miłoszyce is more than just sports; it's a community that brings people together in the pursuit of a healthier, happier life and society. We invite you to join our growing family to collectively create a better future through sports and activity!

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Grzegorz Górski, Prezes Zarządu
Jakub Waszak, Członek Zarządu
Krzysztof Bury, Członek Zarządu
Andrzej Mycka, Członek Zarządu
Piotr Wyrzykowski, Członek Zarządu
Grzegorz Zendwalewicz, Członek Zarządu
Mirosław Przybylski, Członek Zarządu
Ireneusz Dworzyński, Członek Zarządu
Marcin Fakowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej