Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie KLASTER 4E
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
450 096 966
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Złota 9 lok. 14
Kod pocztowy
00-019
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000736367
REGON
38052193100000
NIP
525-27-53-670
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wdrożenia zasad i utrzymania wysokich standardów zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw poprzez wypracowanie opłacalnych ekonomicznie mechanizmów, technologii i procedur oraz promowanie i popularyzacje wiedzy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i pozostałych aspektów ochrony środowiska oraz organizowanie ruchu społecznego wokół celów stowarzyszenia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
stypendia
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Igor Markiewicz, Prezes Zarządu
Joanna Zdanowska, Skarbnik
Sławomir Pawlak, Wiceprezes Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji