Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Q
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 947 717
Adres rejestrowy
Ulica
1 Maja 4a
Kod pocztowy
39-400
Miejscowość
Tarnobrzeg
Województwo
podkarpackie
Powiat
Tarnobrzeg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000738025
REGON
38061100200000
NIP
867-22-45-427
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:

 1. Realizacji działań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego mających na celu:
  a. Wspieranie działalności kulturalnej z zakresu sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  b. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej
  c. Wspieranie działalności edukacyjno-oświatowej i naukowej
  d. Wspieranie działalności na rzecz rozwijania zainteresowań
  e. Wspieranie działalności na rzecz poprawy świadomości społecznej i obywatelskiej.
  f. Wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integracji tych osób ze społeczeństwem
  g. Wspieranie działalności w obszarze zapobiegania wkluczeniom m.in. społecznym, edukacyjnym, zawodowym, cyfrowym
  h. Wpieranie działalności na rzecz zapobiegania patologiom społecznym
  i. Wspieranie działalności na rzecz seniorów.
  j. Wspieranie działalności dobroczynnej i charytatywnej
  k. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
  l. współpracę z organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z celami fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
muzyka
film
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Marcin Kurnik, prezes
Robert Wilk, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej