Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Partnerstwo Otwarty Jazdów
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Jazdów 10 lok. 5
Kod pocztowy
00-467
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000737179
REGON
38055841400000
NIP
7010827495
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Od 2015 r. Otwarty Jazdów działa w formule partnerstwa lokalnego pod opieką Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Warszawski Program Wspierania Partnerstw). Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów powstał w drugiej połowie 2018 roku, jako formalne ciało Partnerstwa dla Osiedla Jazdów, aby skuteczniej reprezentować społeczność Osiedla przed urzędem m.st. Warszawy oraz pozyskiwać fundusze na wspólną działalność.

Głównym celem działania Otwartego Jazdowa jest zachowanie osiedla Jazdów oraz dbanie o jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Partnerstwo lokalne zmierza do wypracowania społecznego systemu zarządzania tym miejscem wprowadzając nowe, innowacyjne mechanizmy współdecydowania i współdziałania wszystkich podmiotów związanych z osiedlem Jazdów.

Partnerstwo stało się ważnym aktorem i punktem odniesienia dla Dzielnicy Śródmieście. Zaistniało m.in. przy wyborze organizacji do nowych domków fińskich jako ważny głos współdecydujący. Uczestniczy w Radzie Programowej Rotacyjnego Domu Kultury, jest forum wypracowywania społecznych rekomendacji dla Osiedla Jazdów.

Do partnerstwa lokalnego należą gospodarze domków fińskich, wspierające organizacje pozarządowe, przedstawiciele okolicznych instytucji kultury i innych podmiotów publicznych oraz osoby prywatne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
transport
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
wsparcie lokalowe, techniczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej