Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Dobre Sąsiedztwo

Stowarzyszenie Dobre Sąsiedztwo
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 855 785
Adres rejestrowy
Ulica
Dębowa 16A
Kod pocztowy
09-472
Miejscowość
Słupno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
38020861900000
NIP
7743240722
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia to:

 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
 • budowanie świadomości obywatelskiej;
 • promowanie sołectwa Słupno i jego mieszkańców;
 • prowadzenia koła gospodyń wiejskich;
 • szeroko rozumiana współpraca z pozostałymi sołectwami gminy Słupno i innymi;
 • pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą na działalność regulaminową stowarzyszenia;
 • działanie mające na celu promowanie walorów turystycznych sołectwa;
 • wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego;
 • rozbudowa bazy kulturalno - rekreacyjno - sportowej;
 • organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów;
 • działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców;
 • organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata, uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami UE;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań służących rozwojowi wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej i świecie;
 • pozyskiwanie środków na działalność od sponsorów, fundacji; prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia;
 • pomoc dzieciom z rodzin ubogich;
 • opieka nad dziećmi do lat 6;
 • działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności sołectwa Słupno oraz rozwoju gminy Słupno.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
usługi opiekuńcze
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów

Zarząd

Dorota Woźniak, prezes
Izabela Tomaszewska, sekretarz
Dagmara Kawalska - Chmielewska, vice prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji