Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Dobre Sąsiedztwo
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 855 785
Adres rejestrowy
Ulica
Dębowa 16A
Kod pocztowy
09-472
Miejscowość
Słupno
Województwo
mazowieckie
Powiat
płocki
Gmina
Słupno
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
38020861900000
NIP
7743240722
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia to:

 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
 • budowanie świadomości obywatelskiej;
 • promowanie sołectwa Słupno i jego mieszkańców;
 • prowadzenia koła gospodyń wiejskich;
 • szeroko rozumiana współpraca z pozostałymi sołectwami gminy Słupno i innymi;
 • pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą na działalność regulaminową stowarzyszenia;
 • działanie mające na celu promowanie walorów turystycznych sołectwa;
 • wspieranie rozwoju kulturowego i oświatowego;
 • rozbudowa bazy kulturalno - rekreacyjno - sportowej;
 • organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów;
 • działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców;
 • organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata, uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami UE;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań służących rozwojowi wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz szeroko rozumianej wiedzy o Unii Europejskiej i świecie;
 • pozyskiwanie środków na działalność od sponsorów, fundacji; prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia;
 • pomoc dzieciom z rodzin ubogich;
 • opieka nad dziećmi do lat 6;
 • działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności sołectwa Słupno oraz rozwoju gminy Słupno.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
usługi opiekuńcze
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów

Zarząd

Dorota Woźniak, prezes
Izabela Tomaszewska, sekretarz
Dagmara Kawalska - Chmielewska, vice prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej