Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie My w Dobrej
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
887 636 377
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Paproci 47
Kod pocztowy
72-003
Miejscowość
Dobra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
32148200000000
NIP
851-31-74-347
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
170
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze Stowarzyszenie powstało w 13 kwietnia 2012 roku. Mała grupka entuzjastów pracy na rzecz lokalnej społeczności spotkała się i postanowiła działać. Z biegam czasu z lokalnego osiedlowego Stowarzyszenia przekształciliśmy się w duże ogólno gminne Stowarzyszenie działające pod nazwą "My w Dobrej", które łączy różne pomysły i wysiłki ludzi dotychczas działających w swoich miejscowościach.

Głównym celem naszej działalności jest:
Koordynacja inicjatyw mieszkańców umożliwiających, współdziałanie środowisk i instytucji na rzecz:

  • poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia dla mieszkańców Gminy Dobra
  • działania w dziedzinie edukacji, kultury, oświaty, propagowania sportu i zdrowego trybu życia
  • promocja i organizacja wolontariatu, działania w sferze pomocy społecznej, działalność charytatywna
  • szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ochrona i pomoc zwierzętom domowym i wolno żyjącym
  • budowanie i promocja wizerunku regionu, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu Gminy Dobra i obszaru metropolitarnego Szczecina
  • w ramach realizacji założeń statutowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego
  • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członkiń i członków.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Mariusz Lindner, Przewodniczący
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji