Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja dla Edukacji POLIS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 182 714
Telefon
513 097 947
Adres rejestrowy
Ulica
Henryka Wiercieńskiego 59
Kod pocztowy
24-150
Miejscowość
Nałęczów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000719332
REGON
36951648500000
NIP
716-28-22-256
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja dla Edukacji "POLIS" powstała z potrzeby wykorzystania doświadczeń osób pracujących z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i kultury polskiej w Polsce i poza jej granicami.
We współpracy z różnymi środowiskami oświatowymi promujemy i wdrażamy ideę wspierania wszechstronnego rozwoju człowieka.

Dysponujemy:

  • autorskimi materiałami dydaktycznymi w tym podręcznikami, sprawdzonymi programami nauczania, konspektami zajęć,
  • programami kursów doskonalących umiejętności metodyczne nauczycieli, ale też doświadczeniem tysięcy godzin szkoleniowych -
  • przeprowadzonych z nauczycielami w Polsce, poza granicami Polski, z Repatriantami i ich Rodzinami.

Zakres działań Fundacji:

  • innowacje pedagogiczne
  • wsparcie metodyczne i szkolenia dla nauczycieli uczących
  • w języku polskim poza granicami Polski
  • wsparcie metodyczne i szkolenia dla nauczycieli w Polsce
  • nauka języka polskiego Repatriantów i członków ich Rodzin.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

(PKD 85.60.Z ) Działalność wspomagająca edukację. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (PKD 85.59 A) Nauka języków obcych. (PKD 72.20. Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek. (PKD 85.20. Z) Szkoły podstawowe.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Działalność szkoleniowa.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Małgorzata Małyska, prezes
Małgorzata Wróblewska, wiceprezes
Maria Czubek, sekretarz
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji