Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Polskie Stowarzyszenie Kobieta-Kobiecie
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
506 767 480
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Jana Pawła II 106 lok. 4/2
Kod pocztowy
35-317
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000711305
REGON
36907067000000
NIP
8133766461
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie powstało z myślą o kobietach. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie kobiety w każdym aspekcie jej życia. Stowarzyszenie wspiera przedsiębiorczość kobiet jako wyznacznika jej niezależności zawodowej i finansowej. Jako założycielki jesteśmy też matkami i wspieramy wszelkie działania na rzecz dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych- każdego, kto znalazł się w trudnej życiowej sytuacji. Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie doradztwa w biznesie i szeroko pojętej edukacji, ponieważ Matki Założycielki Stowarzyszenia mają wieloletnie doświadczenie w tych branżach. Walczymy o profesjonalną i rzetelną opiekę medyczną, łatwy i szybki dostęp do opieki medycznej naszych podopiecznych- naszymi członkami honorowymi są lekarze z różnych specjalności, którzy wykazali się wyjątkowym podejściem do pacjenta. Pozyskujemy fundusze unijne, które mogą zostać wykorzystane na rzecz naszych podopiecznych. Korzystamy z dobrodziejstw social media by docierać do jak najszerszego grona podopiecznych. Współpracujemy ze środowiskiem biznesowym i instytucjami administracji publicznej. Zakładamy start-up'y ….chcemy iść z duchem czasu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Edyta Kalandyk, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej