Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Ruch Biblijny
Kontakt
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Brak możliwości wizyt osobistych.
Ulica
Dąbrówka 146
Kod pocztowy
34-146
Miejscowość
Dąbrówka
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Stryszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
521218158
NIP
5512653417
Rok powstania
2022
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ruch Biblijny

Wolna Społeczność Chrześcijańska

Wolna Społeczność Chrześcijańska

nie faworyzuje żadnej denominacji czy wyznania.

Jako fundamentalni chrześcijanie jesteśmy jedynie za prawdą i Biblią, a przeciwko kłamstwu i błądzeniu.

Naszym głównym celem jest zwiększenie wiary w SŁOWO BOŻE, nawrócenie osób, które nie są jeszcze zbawione oraz zmotywowanie osób wierzących do działań dla BOGA.

1Krl 18.21

Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?

Jeżeli WIEKUISTY jest BOGIEM, idźcie za nim, a jeżeli baal, idźcie za nim!

NIE KULEJ, WYBIERZ BOGA, POWIEDZ NIE EKUMENI

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
hobby
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
krwiodawstwo
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
schronienie, nocleg
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
porady prawne, pomoc prawna
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Maciej Mucha, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej