Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Bioróżnorodności i Dziedzictwa Kulturowego

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Bioróżnorodności i Dziedzictwa Kulturowego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
883 310 590
Adres rejestrowy
Ulica
Gładkie 10
Kod pocztowy
34-500
Miejscowość
Zakopane
Województwo
małopolskie
Powiat
tatrzański
Gmina
Zakopane
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
36846908000000
NIP
7361726271
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych, szczególnie z zakresu genetyki i bioinformatyki oraz edukacja i rozpowszechnianie narzędzi informatycznych wspomagających zrównoważony rozwój Euroregionu Tatry.

Cele e-Gene Tatry:
1) badania naukowe i działania na rzecz praktycznej ochrony unikalnych siedlisk oraz naturalnych puli genowych rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, w szczególności działania na rzecz jednych z ostatnich w Europie torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej
2) edukacja uwzględniająca wykorzystanie najnowszych osiągnięć z zakresu mechanizmów ewolucji, genetyki i bioinformatyki w ochronie przyrody;
3) popularyzacja wiedzy ukierunkowana na podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i turystów odwiedzających regiony cenne przyrodniczo w celu zwiększenia dbałości o środowisko;
4) propagowanie zgodnego z naturą zdrowego stylu życia człowieka, właściwego odżywiania się z wykorzystaniem zapomnianych roślin uprawnych, roślin dziko rosnących, ze szczególnym uwzględnieniem ziół, regionalnych produktów i tradycyjnych procedur;
5) kształtowanie i rozwijanie wrażliwości człowieka względem przyrody i kultury zakorzenionej w jej dziedzictwie;
6) prowadzenie działalności wydawniczej;
7) współpraca z organami samorządowymi, rządowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju, poprawy jakości życia oraz edukacji;
8) promocja w kraju i poza jego granicami bezcennych obszarów przyrodniczych Euroregionu Tatry;
9) współpraca krajowa i międzynarodowa, w tym z Komisją Europejską w ramach programów UE, związana z celami Stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Kornelia Polok, Przedstawiciel
Roman Zieliński, Pełnomocnik ds. wizerunku
Jan Chmiel, Pełnomocnik ds. Euroregionu Tatry
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej