Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Złotoryja dla demokracji"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
884 058 878
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
W każdy czwartek od 17:30 do 19:00
Ulica
Bohaterów Getta Warszawskiego 8 lok. 3
Kod pocztowy
59-500
Miejscowość
Złotoryja
Województwo
dolnośląskie
Powiat
złotoryjski
Gmina
Złotoryja
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
36930797100000
NIP
694-16-88-061
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
5
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zapraszamy na dyżury!

W każdy czwartek, 17:30-19:00・ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 8 lok 3, Złotoryja

Cele działań:

 • działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach
 • współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi i zakładami pracy, środowiskami naukowymi na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
 • organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych
 • organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadającym celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach
 • inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami stowarzyszenia
 • prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia
 • współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów
 • branie udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia
 • wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia
 • angażowanie obywateli w życie publiczne
 • sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia
 • promocja i ochrona praw człowieka
 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka
 • kształtowanie podstaw obywatelskich
 • uwrażliwienie na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność polityczna

Zarząd

Piotr Płomiński, Przewodniczący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej