Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie "Złotoryja dla demokracji"

Stowarzyszenie "Złotoryja dla demokracji"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
884 058 878
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Matejki 6 5
Kod pocztowy
59-500
Miejscowość
Złotoryja
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
36930797100000
NIP
694-16-88-061
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
5
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: - działalność edukacyjna i opiniotwórcza w formie organizowania konferencji, szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów, sympozjów, wystaw oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach - współpraca z partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi i zakładami pracy, środowiskami naukowymi na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia - organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji wspierających lub protestacyjnych - organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadającym celom Stowarzyszenia i udział w takich imprezach - inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów, obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami stowarzyszenia - prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany informacji w zakresie celów Stowarzyszenia - współpraca z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą - występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów - branie udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia - wypowiadanie się w sprawie projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia - wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów Stowarzyszenia - angażowanie obywateli w życie publiczne - sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji samorządowych, zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia - promocja i ochrona praw człowieka - edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka - kształtowanie podstaw obywatelskich - uwrażliwienie na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
działalność polityczna
Reklama

Zarząd

Piotr Płomiński, Przewodniczący

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji