Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja im. Św. Matki Teresy
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 489 671
Adres rejestrowy
Ulica
Rynek 31
Kod pocztowy
05-555
Miejscowość
Tarczyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000713189
REGON
36924731200000
NIP
796-29-82-286
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu: -pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób -działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -działalności charytatywnej -działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Reklama
Reklama

Zarząd

Wiktoria Gold, Prezes Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji