Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Fundacja Oddech Życia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
578 632 026
Adres rejestrowy
Ulica
Grodzka 42 lok. 1
Kod pocztowy
31-044
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000711593
REGON
36912368500000
NIP
6762542642
Rok powstania
2018
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej.
 2. Wyrównywanie różnic i szans społecznych osób w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Pomoc charytatywna.
 5. Upowszechnianie działań na rzecz poprawy leczenia i warunków społecznych osób chorych na mukowiscydozę, pierwotną dyskinezę rzęsek oraz inne choroby metaboliczne, choroby rzadkie oraz choroby genetyczne.
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 7. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.
 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Współpraca z instytucjami lekarskimi, medycznymi i uczelniami medycznymi w zakresie nauki, edukacji oraz ochrony i promocji zdrowia.
 10. Nauka, edukacja, oświata.
 11. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 12. Inicjowanie i wspieranie oraz udział w programach badawczych i naukowych.
 13. Działania w sferze sportu, wychowania fizycznego i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
 14. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
 15. Działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
krwiodawstwo
rehabilitacja, terapia
usługi medyczne
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Mirosław Wójcik, Prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej