Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Nova"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
720 807 660
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 87
Kod pocztowy
90-613
Miejscowość
Łódź
Województwo
Łódzkie
Powiat
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000698614
REGON
36849088400000
NIP
726-26-68-257
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest głównie pomoc osobom marginalizowanym i wykluczonym społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Aktualnie prowadzimy kampanię społeczną pod hasłem "Uwolnić niepełnosprawnych" której głównym celem jest zniesienie barier architektonicznych w budynkach podlegających administracji państwowej jak szkoły, urzędy, obiekty kulturalne.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) Prowadzenie działań psychoprofilaktyki, terapii, holistycznego rozwoju w całym cyklu życia człowieka, prowadzenie warsztatów terapeutycznych i psychologicznych. 2) Opracowywanie i wdrażanie programów wychowawczo-kulturowych oraz prowadzenie ośrodków przeciwdziałających rozszerzaniu się uzależnień i patologii społecznej. 3) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. 4) Organizowanie i prowadzenie wzorcowych świetlic środowiskowych, świetlic kulturalno-artystycznych, kawiarni z programem kulturalnym. 5) Prowadzenie działalności artystycznej, dydaktycznej, szkoleniowej, warsztatów doskonalenia zawodowego itp. I wiele innych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Małgorzata Lasek, Prezes Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji