Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 478 30 22
Adres rejestrowy
Ulica
Traktorzystów 26
Kod pocztowy
02-495
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursus
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000664128
REGON
36660166400000
NIP
5223084255
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej jest niesienie wszechstronnej pomocy ludziom ubogim w duchu tradycji Kościoła według wskazań Katolickiej Nauki Społecznej. Cele te realizowane mają być poprzez tworzenie wyspecjalizowanych placówek z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz bezwzględnym przestrzeganiem norm Prawa Naturalnego. Priorytetem mają być konkretne i skuteczne formy wspomagania ludzi biednych, zwłaszcza tych najuboższych. Najpełniej cel powstania i pracy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej wyraża cytat: "Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą" (1 J 3,18).

Celami Fundacji są:

  1. niesienie wszechstronnej pomocy społecznej ludziom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, chorym,  z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, osobom ubogim, w podeszłym wieku, byłym więźniom, osobom uzależnionym od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych, hazardu, dzieciom, rodzinom wielodzietnym;
  2. edukacja w zakresie ochrony i  dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne;
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  4. promocja prorodzinnej polityki społecznej, postulowanie właściwych rozwiązań prawnych oraz pomoc w poszukiwaniu pracy;
  5. wspieranie innych organizacji pozarządowych, w tym również finansowo, jeżeli ich cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji;
  6. edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób niezaakceptowanych i niezaadaptowanych społecznie;
  7. szkolenie zawodowe osób zagrożonych marginalizacją, w tym osób chorych psychicznie oraz bezdomnych;
  8. stworzenie przyjaznego miejsca pracy, umożliwiającego bezpieczny powrót na otwarty rynek pracy;
  9. wsparcie zawodowe i psychologiczne w podjęciu samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
22.10.2018
Statek budowany przez osoby bezdomne w Ursusie wkrótce trafi do stoczni na Żeraniu. W piątek, 19 października, na pożegnanie z lądem opanowali go piraci i piratki.
Publicystyka
22.10.2018
– Statek jest tłem do wszystkiego, co robimy. Ważni są ludzie i to, by rozwiązywali swoje problemy – mówi Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Bezdomni podopieczni Misji wybudowali statek, którym za kilka lat popłyną w rejs dookoła świata.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
usługi opiekuńcze
schronienie, nocleg

Zarząd

Adriana Porowska, prezes zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Pensjonat Socjalny "Św. Łazarz", ul. Traktorzystów 26, Warszawa.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej