Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Viridarium"
Kontakt
E-mail
Pokaż
501 100 099
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
Ulica
Sulejkowska 17
Kod pocztowy
04-169
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000504036
REGON
14718611400000
NIP
113-28-75-836
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przedmiot działalności, cele i zadania Fundacji:
Fundacja prowadzi działania społecznie użyteczne na rzecz dobra ogólnego oraz edukację w zakresie:

 1. architektury krajobrazu i sztuk pięknych;
 2. ekologii, przyrodoznawstwa, ogrodnictwa, ochrony przyrody i wzbogacania środowiska naturalnego;
 3. hortiterapii i sylwoterapii;
 4. ochrony tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz krajobrazu kulturowego;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
 6. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. niedochodowe prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli i twórczy rozwój;
 2. niedochodową działalność edukacyjną, projektową i badawczą;
 3. niedochodową współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 4. niedochodową organizację i niedochodową promocję inicjatyw społecznych na rzecz poprawy warunków życia i ochrony środowiska oraz rozwój poprzez działania twórcze;
 5. niedochodową działalność wydawniczą i wystawienniczą prac powstałych w ramach działalności Fundacji, a także odpowiadających profilowi działalności Fundacji;
 6. niedochodową organizację seminariów i konferencji.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
badania naukowe

Zarząd

Izabela Zalewska-Kantek, prezes zarządu
Kamila Kantek, członek zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji