Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja "Viridarium"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 100 099
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
Ulica
Sulejkowska 17
Kod pocztowy
04-169
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000504036
REGON
14718611400000
NIP
113-28-75-836
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Przedmiot działalności, cele i zadania Fundacji:
Fundacja prowadzi działania społecznie użyteczne na rzecz dobra ogólnego oraz edukację w zakresie:

 1. architektury krajobrazu i sztuk pięknych;
 2. ekologii, przyrodoznawstwa, ogrodnictwa, ochrony przyrody i wzbogacania środowiska naturalnego;
 3. hortiterapii i sylwoterapii;
 4. ochrony tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz krajobrazu kulturowego;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
 6. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. niedochodowe prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli i twórczy rozwój;
 2. niedochodową działalność edukacyjną, projektową i badawczą;
 3. niedochodową współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicami, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 4. niedochodową organizację i niedochodową promocję inicjatyw społecznych na rzecz poprawy warunków życia i ochrony środowiska oraz rozwój poprzez działania twórcze;
 5. niedochodową działalność wydawniczą i wystawienniczą prac powstałych w ramach działalności Fundacji, a także odpowiadających profilowi działalności Fundacji;
 6. niedochodową organizację seminariów i konferencji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
rehabilitacja, terapia
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
badania naukowe

Zarząd

Izabela Zalewska-Kantek, prezes zarządu
Kamila Kantek, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej