Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Fundacja Dominikana w Polsce
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 415 53 90
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
w godz. 10.00 - 16.00
Ulica
Nowy Świat 33 lok. 13
Kod pocztowy
00-029
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000696491
REGON
36847292300000
NIP
5272823095
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją powołaną na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach. Do celów statutowych Fundacji należą: walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi; działanie na rzecz ciągłego rozwoju stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych oraz kulturowych pomiędzy Polską i Dominikaną; a także wspieranie integracji obywateli Dominikany w Polsce, służenie im pomocą i angażowanie się dla ich bezpieczeństwa.

W Polsce nie ma Ambasady ani Konsulatu Republiki Dominikańskiej (Dominikanę na terenie Polski obsługuje Ambasada Republiki Dominikańskiej w Brukseli oraz Konsulat Republiki Dominikańskiej w Pradze). Fundacja Dominikana w Polsce jest organizacją, która w najwyższym stopniu i w największym zakresie dba o interesy obywateli dominikańskich w Polsce, promując stosunki i współpracę między oboma krajami.

Fundacja Dominikana w Polsce realizuje programy i inicjatywy ukierunkowane na zadania powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju, pracą humanitarną i dyplomacją; koncentruje się na bezpieczeństwie człowieka, dążąc do tego, by działać możliwie skutecznie, wydajnie i sprawnie.

Działania Fundacji streścić można w ramach pięciu głównych obszarów:

  • Inicjatywy dla zrównoważonego rozwoju i pomoc humanitarna;
  • Dyplomacja i relacje dwustronne między Polską i Dominikaną;
  • Obrona interesów dominikańskich w Polsce;
  • Pomaganie obywatelom Dominikany w Polsce, dbanie o ich interesy i bezpieczeństwo;
  • Wymiana kulturowa, edukacyjna i naukowa między Polską i Dominikaną.

Fundacja Dominikana w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się wszakże promowaniem relacji handlowych, przemysłowych i turystycznych między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikańską, co widoczne jest w pracach na rzecz otwarcia w Polsce Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej, organizacji dwustronnej samorządu gospodarczego, powołanej z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej na mocy Art. 121 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368).

Jeśli zainteresowani są Państwo informacją na temat naszej Organizacji i podejmowanych przez nią działań, zapraszamy do kontaktu i do zapoznania się z Inicjatywami, Programami i Projektami Fundacji, realizowanymi w ramach strategicznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celami Fundacji są:

Opracowanie programów, projektów i planów rozwoju mających na celu walkę z ubóstwem i nierównością społeczną w Polsce i na Dominikanie.
Aktywne promowanie dobrych stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, naukowych i kulturalnych między Polską a Dominikaną.
Przyczynianie się do rozwoju i integracji obywateli Dominikany w Polsce, udzielanie pomocy i ochrony Dominikańczyków znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promowanie wiedzy na temat kultury dominikańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych.
Promowanie i bronienie interesów Dominikany.

Fundacja realizuje swoje Cele w szczególności poprzez:

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
Pomoc w nawiązywaniu stosunków dyplomatycznych, konsularnych, handlowych, kulturalnych i naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Dominikany.
Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Współpracę z krajowymi lub zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami lub fundacjami w szczególności w Polsce i Republice Dominikany.
Tworzenie funduszy celowych, w tym organizacyjnego, szkoleniowego, oświatowego, eksperckiego.
Finansowanie nagród i stypendiów dla polskich oraz dominikańskich dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
Udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej obywatelom Republiki Dominikany przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budowanie mieszkań dla najuboższych w Republice Dominikany i w Polsce, tworzenie szkółek i szkół dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Organizowanie imprez kulturalnych i targów w celu promowania kultury i turystyki w kierunku Dominikany.
Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
Współpracę z "Centrum Eksportu i Inwestycji Republiki Dominikany" oraz "Ministerstwem Gospodarki", "Ministerstwem Spraw Zagranicznych" i "Ministerstwem Turystyki" Republiki Dominikany w celu promowania inwestycji polskiego kapitału w Republice Dominikany.
Obchody i upamiętnienie polskich i dominikańskich dat patriotycznych.
Pomoc Polakom, mieszkającym na Dominikanie.

Fundacja realizując swoje cele statutowe, będzie promowała realizację celów zawartych Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia

Zarząd

Herikc Agesta Smith, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej