Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Wokół Piosenki
Kontakt
E-mail
Pokaż
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Piastowskie 32 lok. 25
Kod pocztowy
61-151
Miejscowość
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000686361
REGON
36777436100000
NIP
782-27-25-388
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Wokół Piosenki powstała, by wspierać, promować i integrować artystów różnych dziedzin oraz by poprzez działania kulturalne i edukacyjne pomagać tym, którzy tego potrzebują. A wszystko kręci się wokół piosenki.

Cele statutowe Fundacji Wokół Piosenki:
a. wspieranie i promocja w kraju i za granicą wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, kompozytorów i wykonawców utworów muzycznych;
b. integracja środowisk twórczych oraz różnych dziedzin sztuki i nauki;
c. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej, zwłaszcza piosenki polskiej oraz polskiej muzyki ludowej;
d. działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz wychowania świadomych odbiorców kultury poprzez upowszechnianie edukacji kulturalnej i artystycznej;
e. integracja społeczna i aktywizacja środowisk zaniedbanych kulturalnie oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (seniorów, bezrobotnych, niepełnosprawnych);
f. profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie destrukcyjnym sposobom spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez aktywizację do tworzenia kultury oraz uczestnictwa w niej;
g. upowszechnianie partycypacji społecznej i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego w społecznościach lokalnych, regionalnych, jak i na poziomie całego kraju;
h. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt;
i. promowanie idei wielokulturowości oraz działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwłaszcza poprzez edukację kulturalną oraz integrację cudzoziemców.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
ochrona zwierząt
Odbiorcy działań

Zarząd

Paulina Frąckowiak, prezes zarządu
Izabela Polit, wiceprezes zarządu
Jakub Szwarc, sekretarz
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji