Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska

Stowarzyszenie Cloud Community Europe Polska
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wałbrzyska 11 lok. 218
Kod pocztowy
02-739
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000685276
REGON
36773084300000
NIP
521-37-87-251
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cloud Community Europe Polska to organizacja non-profit współpracująca z lokalnymi organizacjami Cloud Community Europe.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • promocja Strategii Cyfrowej UE, Gospodarki Cyfrowej i Strategii Cloud Computing UE oraz Programu Polska Cyfrowa,
 • upowszechnianie wiedzy oraz informowanie o rozwiązaniach Cloud Computing jako narzędzia Transformacji cyfrowej, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządów.
 • promowanie i wspieranie podmiotów oferujących rozwiązania Chmury obliczeniowej (Cloud Computing) w zakresie Iaas, Paas, Saas;
 • organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju Cloud Computing, w szczególności: organizacja konferencji, spotkań, wydarzeń promocyjnych, kongresów, wizyt studyjnych, szkoleń, kampanii promocyjnych i informacyjnych, wydawanie publikacji, promocja w mediach elektronicznych;
 • podejmowanie inicjatyw i działań edukacyjnych w celu podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy wśród podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, szkolnictwie, wśród jednostek samorządu i społeczeństwa w zakresie Cloud Computing i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz innych rozwiązań Gospodarki Cyfrowej;
 • podejmowanie działań wspierających cyfryzację i informatyzację administracji publicznej oraz optymalizację kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych przy użyciu rozwiązań Cloud Computing;
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, w zakresie Gospodarki Cyfrowej z uwzględnieniem rozwiązań i usług Cloud Computing oraz zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz budowy infrastruktury informatycznej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z użyciem rozwiązań Cloud Computing;
 • wspieranie rozwoju i cyberbezpieczeństwa rynku kapitałowego, instytucji finansowych, a w szczególności bankowości przy pomocy rozwiązań Cloud Computing zapewniających cyberbepieczeństwo;
 • promocja rozwiązań Cloud Computing dla rozwoju innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw;
  Wspieranie innowacyjnych start-upów sektora Transformacji Cyfrowej przy pomocy rozwiązań Cloud Computing;
 • tworzenie klastrów i funduszy zalążkowych oraz inwestycyjnych dla firm z zakresu Cloud Computing i Cyberbepiezpieczeństwa;
 • wydawanie opinii, udzielanie konsultacji, sporządzanie analiz, sporządzanie raportów, wydawanie rekomendacji dla administracji publicznej i władzy ustawodawczej w zakresie Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa;
 • współdziałanie z organizacjami Cloud Community Europe i Eurocloud w innych krajach w celu rozwoju rynku i pozyskiwania partnerów oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, których cele są zbliżone lub komplementarne do celów Stowarzyszenia i wymiana wiedzy i doświadczeń;;
 • inicjowanie i udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z dziedziny Transformacji cyfrowej, a szczególnie Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej