Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Banina
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
798 560 725
Adres rejestrowy
Ulica
Domaniewska 47 lok. 10
Kod pocztowy
02-672
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000679119
REGON
36733416500000
NIP
7123340381
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Zdjęcie

Spektakl Klimat

Autor/źródło: Lena Fałtynowicz
Zdjęcie

Spektakl Obca

Autor/źródło: Monika Bielenis
Zdjęcie

Spektakl Willa Rózin

Autor/źródło: Piotr Przeździak
Zdjęcie

Spektakl Zagłada

Autor/źródło: Cyprian Bukaj
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Miniatura zdjęcie 4

Wesprzyj nasze działania

Wsparcie przyczyni się do realizacji nowych projektów

Fundacja Banina od 2017 roku zajmuje się nowoczesną edukacją poprzez teatr, a skupieni w niej pedagodzy teatru pracują głównie z młodzieżą w szkołach, zapraszając do rozmów na tematy trudne, istotne, rezonujące społecznie. Spektakle pt. "Kolorowa, czyli biało-czerwona", "Obca" czy "Marzenie Nataszy" dopełniają rozmowy z widzami prowadzone przez pedagogów. Swoje spektakle fundacja prezentuje również na festiwalach teatralnych (Malta 2018, Kontrapunkt 2018, Klamra 2019 i 2020, Pol'and'Rock Festival 2018 i 2019, w 2020 w wersji online; Teatron 2019 i Emploi 2019 - oba na Ukrainie), w teatrach, na uniwersytetach (UW, UKSW, UMK).

Prócz przedstawień edukacyjnych prezentuje spektakle skierowane do widzów dorosłych, jak oparte o lokalne historie: "Willa Rózin" - spektakl o Róży Zamojskiej, Dzieciach Zamojszczyzny i o altruizmie podczas II wojny światowej oraz "Bień 1920" - spektakl antywojenny na podstawie listów z frontu słanych w czasie wojny bolszewickiej 1920 r. Fundacja podejmuje także próbę integracji młodzieży polskiej z młodymi imigrantami z Ukrainy. W spektaklu pt "Willa Rózin" fundacja współpracuje z Domem Dziecka ze Zwierzyńca, prócz profesjonalnych aktorów gra młodzież z domu dziecka oraz z okolicznych miejscowości. Spektakle łączy oryginalne spojrzenie na problem i nastawienie na przekazanie odbiorcy istotnych społecznie treści. Wymienione sztuki to tylko przykłady z bogatego repertuaru fundacji, która podejmuje kolejne, aktualne tematy, takie jak dyskryminacja, tolerancja, czy zmiany klimatyczne.

Misją Fundacji Banina jest edukacja poprzez teatr, podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa na tematy dotyczące kwestii społecznych, historycznych, ekologicznych.

Celami Fundacji są:

1. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
2. prowadzenie działalności wychowawczej,
3. prowadzenie działalności informacyjnej,
4. prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji kultury,
5. prowadzenie działalności na rzecz edukacji teatralnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie festiwali teatralnych,
2. organizowanie wydarzeń artystycznych,
3. organizowanie warsztatów teatralnych,
4. organizowanie warsztatów pisarskich,
5. wydawanie prasy i czasopism,
6. organizowanie wystaw,
7. organizowanie pokazów filmowych,
8. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
9. działalność wydawniczą, w tym w drodze wydawania książek, czasopism i broszur,
10. udział w festiwalach teatralnych,
11. działalność w ramach edukacji teatralnej,
12. promowanie rozwoju edukacji teatralnej,
13. popularyzację kultury,
14. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1) Wydawanie książek - 58.11.Z; 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z; 3) Wydawanie gazet - 58.13.Z; 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z; 5) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z; 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z; 7) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym - 59.12.Z; 8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z; 9) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z; 10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z; 11) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z; 12) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 60.20.Z; 13) Działalność portali internetowych - 63.12.Z; 14) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z; 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z; 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z; 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A; 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B; 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C; 20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D; 21) Działalność fotograficzna - 74.20.Z; 22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z; 23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B; 24) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; 25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z; 26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 27) Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z; 28) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja Banina jest organizacją non for profit - przychody z odpłatnej działalności gospodarczej przeznacza na realizację swoich celów statutowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań

Zarząd

Karolina Kaliszuk, Prezes Zarządu
Magda Skroban, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Pliki do pobrania
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46175000120000000037540021
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej