Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja Banina
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
798 560 725
Adres rejestrowy
Ulica
Domaniewska 47 lok. 10
Kod pocztowy
02-672
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000679119
REGON
36733416500000
NIP
7123340381
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Spektakl Klimat

Spektakl Klimat

Autor/źródło: Lena Fałtynowicz

Spektakl Obca

Spektakl Obca

Autor/źródło: Monika Bielenis

Spektakl Willa Rózin

Spektakl Willa Rózin

Autor/źródło: Piotr Przeździak

Spektakl Zagłada

Spektakl Zagłada

Autor/źródło: Cyprian Bukaj

Miniatura Spektakl Klimat
Miniatura Spektakl Obca
Miniatura Spektakl Willa Rózin
Miniatura Spektakl Zagłada

Wesprzyj nasze działania

Wsparcie przyczyni się do realizacji nowych projektów

Fundacja Banina realizuje działania zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Od 2017 roku zajmuje się edukacją poprzez teatr, włączając młodych ludzi w działania partnerskie, a skupieni w niej pedagodzy, psycholodzy, aktywiści pracują głównie z młodzieżą w szkołach, zapraszając do rozmów na tematy istotne, rezonujące społecznie, tj. tolerancja, relacje rówieśnicze, zmiany klimatyczne. Spektakle dopełniają rozmowy z widzami prowadzone przez pedagogów; są także prezentowane na festiwalach teatralnych (Malta 2018, Kontrapunkt 2018, Klamra 2019 i 2020, Pol'and'Rock Festival 2018 i 2019, 2020 (online), 2021, Relacje 2021; Teatron 2019 i Emploi 2019 - oba na Ukrainie, Festiwal Adaptacje 2021 na Słowacji), w teatrach, na uniwersytetach (UW, UKSW, UMK).

W całym kraju pracujemy z młodzieżą i szkołami, stawiając na klarowną, partnerską komunikację oraz wspieranie placówek edukacyjnych w pełnieniu ich misji. Pokazujemy spektakle, które łączymy z warsztatami - w ich trakcie uczniowie pogłębiają swój odbiór i interpretację obejrzanego spektaklu, mają przestrzeń na wyrażenie swoich refleksji i przedyskutowanie ich z pedagogami prowadzącymi zajęcia. W skali lokalnej priorytetowo traktujemy obszar Roztocza - organizujemy wydarzenia kulturalne, zwiększając dostępność kultury na terenach oddalonych od dużych obszarów miejskich, zwiększamy ofertę zajęć dla młodzieży (warsztaty aktorskie, muzyczne, obozy teatralne). Tworzymy spektakle ściśle związane z codziennością ludzi, dla których gramy - chcemy, by nasza teatralna wypowiedź korespondowała z ich problemami, radościami i specyfiką życia w konkretnym miejscu, ale też pokazywała walory regionalne. “Willa Rózin” opiera się na historii Róży i Jana Zamoyskich, którzy w czasie II wojny światowej ratowali dzieci z obozu przejściowego w Zwierzyńcu - w ich posiadłości przez wiele lat funkcjonował później dom dziecka, o czym opowiada “Dom na Górce”. “Zagłada” oddaje głos żydowskim mieszkańcom Zamościa.

W 2020 roku fundacja zrealizowała zadania publiczne współfinansowane między innymi przez Fundację Orlen, Powiat Zamojski, m.st. Warszawę (dzielnica Mokotów, Ochota), a także otrzymała środki publiczne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które pozwoliły na realizację kilku spektakli w wersji online. W 2021 roku fundacja zrealizowała pokazy spektakli m.in. w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, w ramach dofinansowania przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, w czasie Pol'and'Rock Festival, w ramach dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Zamościu i w Biłgoraju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, Gminę Kielce, m.st. Warszawę (dzielnica Wola, dzielnica Ochota), a także w ramach współpracy nawiązanej z urzędami miast i gmin oraz instytucjami kultury w różnych częściach Polski.

Misją Fundacji Banina jest edukacja poprzez teatr, podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa na tematy dotyczące kwestii społecznych, historycznych, ekologicznych.

Celami Fundacji są:

1. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
2. prowadzenie działalności wychowawczej,
3. prowadzenie działalności informacyjnej,
4. prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji kultury,
5. prowadzenie działalności na rzecz edukacji teatralnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie festiwali teatralnych,
2. organizowanie wydarzeń artystycznych,
3. organizowanie warsztatów teatralnych,
4. organizowanie warsztatów pisarskich,
5. wydawanie prasy i czasopism,
6. organizowanie wystaw,
7. organizowanie pokazów filmowych,
8. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
9. działalność wydawniczą, w tym w drodze wydawania książek, czasopism i broszur,
10. udział w festiwalach teatralnych,
11. działalność w ramach edukacji teatralnej,
12. promowanie rozwoju edukacji teatralnej,
13. popularyzację kultury,
14. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1) Wydawanie książek - 58.11.Z; 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z; 3) Wydawanie gazet - 58.13.Z; 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z; 5) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z; 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z; 7) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym - 59.12.Z; 8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z; 9) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z; 10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z; 11) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z; 12) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 60.20.Z; 13) Działalność portali internetowych - 63.12.Z; 14) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z; 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z; 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z; 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A; 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B; 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C; 20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D; 21) Działalność fotograficzna - 74.20.Z; 22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z; 23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B; 24) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; 25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z; 26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 27) Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z; 28) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja Banina jest organizacją non for profit - przychody z odpłatnej działalności gospodarczej przeznacza na realizację swoich celów statutowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań

Zarząd

Karolina Kaliszuk, Prezes Zarządu
Natalia Dziedzic, Wiceprezes Zarządu
Reklama
Pliki do pobrania

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Podziękowania za wsparcie finansowe

Dziękujemy za pomoc i przyczynienie się do realizacji nowych działań!

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46175000120000000037540021
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej