Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak napisać dobry statut stowarzyszenia i fundacji? Skorzystaj z kursu online od eduNGO. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja Banina
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
690 434 126
Adres rejestrowy
Ulica
Domaniewska 47 lok. 10
Kod pocztowy
02-672
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000679119
REGON
36733416500000
NIP
7123340381
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
3
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Spektakl Klimat

Spektakl Klimat

Autor/źródło: Lena Fałtynowicz

Spektakl Obca

Spektakl Obca

Autor/źródło: Monika Bielenis

Spektakl Willa Rózin

Spektakl Willa Rózin

Autor/źródło: Piotr Przeździak

Spektakl Zagłada

Spektakl Zagłada

Autor/źródło: Cyprian Bukaj

Miniatura Spektakl Klimat
Miniatura Spektakl Obca
Miniatura Spektakl Willa Rózin
Miniatura Spektakl Zagłada

Wesprzyj nasze działania

Wsparcie przyczyni się do realizacji nowych projektów

Fundacja Banina realizuje działania zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Od 2017 roku zajmuje się edukacją poprzez teatr, włączając młodych ludzi w działania partnerskie, a skupieni w niej pedagodzy, psycholodzy, aktywiści pracują głównie z młodzieżą w szkołach, zapraszając do rozmów na tematy istotne, rezonujące społecznie, tj. tolerancja, relacje rówieśnicze, zmiany klimatyczne. Spektakle dopełniają rozmowy z widzami prowadzone przez pedagogów; są także prezentowane na festiwalach teatralnych (Malta 2018, Kontrapunkt 2018, Klamra 2019 i 2020, Pol'and'Rock Festival 2018 i 2019, 2020 (online), 2021, Relacje 2021; Teatron 2019 i Emploi 2019 - oba na Ukrainie, Festiwal Adaptacje 2021 na Słowacji), w teatrach, na uniwersytetach (UW, UKSW, UMK).

W całym kraju pracujemy z młodzieżą i szkołami, stawiając na klarowną, partnerską komunikację oraz wspieranie placówek edukacyjnych w pełnieniu ich misji. Pokazujemy spektakle, które łączymy z warsztatami - w ich trakcie uczniowie pogłębiają swój odbiór i interpretację obejrzanego spektaklu, mają przestrzeń na wyrażenie swoich refleksji i przedyskutowanie ich z pedagogami prowadzącymi zajęcia. W skali lokalnej priorytetowo traktujemy obszar Roztocza - organizujemy wydarzenia kulturalne, zwiększając dostępność kultury na terenach oddalonych od dużych obszarów miejskich, zwiększamy ofertę zajęć dla młodzieży (warsztaty aktorskie, muzyczne, obozy teatralne). Tworzymy spektakle ściśle związane z codziennością ludzi, dla których gramy - chcemy, by nasza teatralna wypowiedź korespondowała z ich problemami, radościami i specyfiką życia w konkretnym miejscu, ale też pokazywała walory regionalne. “Willa Rózin” opiera się na historii Róży i Jana Zamoyskich, którzy w czasie II wojny światowej ratowali dzieci z obozu przejściowego w Zwierzyńcu - w ich posiadłości przez wiele lat funkcjonował później dom dziecka, o czym opowiada “Dom na Górce”. “Zagłada” oddaje głos żydowskim mieszkańcom Zamościa.

W 2020 roku fundacja zrealizowała zadania publiczne współfinansowane między innymi przez Fundację Orlen, Powiat Zamojski, m.st. Warszawę (dzielnica Mokotów, Ochota), a także otrzymała środki publiczne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które pozwoliły na realizację kilku spektakli w wersji online. W 2021 roku fundacja zrealizowała pokazy spektakli m.in. w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, w ramach dofinansowania przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, w czasie Pol'and'Rock Festival, w ramach dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Zamościu i w Biłgoraju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, Gminę Kielce, m.st. Warszawę (dzielnica Wola, dzielnica Ochota), a także w ramach współpracy nawiązanej z urzędami miast i gmin oraz instytucjami kultury w różnych częściach Polski.

Misją Fundacji Banina jest edukacja poprzez teatr, podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa na tematy dotyczące kwestii społecznych, historycznych, ekologicznych.

Celami Fundacji są:

1. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
2. prowadzenie działalności wychowawczej,
3. prowadzenie działalności informacyjnej,
4. prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji kultury,
5. prowadzenie działalności na rzecz edukacji teatralnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie festiwali teatralnych,
2. organizowanie wydarzeń artystycznych,
3. organizowanie warsztatów teatralnych,
4. organizowanie warsztatów pisarskich,
5. wydawanie prasy i czasopism,
6. organizowanie wystaw,
7. organizowanie pokazów filmowych,
8. organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
9. działalność wydawniczą, w tym w drodze wydawania książek, czasopism i broszur,
10. udział w festiwalach teatralnych,
11. działalność w ramach edukacji teatralnej,
12. promowanie rozwoju edukacji teatralnej,
13. popularyzację kultury,
14. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 1) Wydawanie książek - 58.11.Z; 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z; 3) Wydawanie gazet - 58.13.Z; 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z; 5) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z; 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z; 7) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnym - 59.12.Z; 8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.13.Z; 9) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z; 10) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z; 11) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z; 12) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 60.20.Z; 13) Działalność portali internetowych - 63.12.Z; 14) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z; 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z; 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z; 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A; 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B; 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C; 20) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D; 21) Działalność fotograficzna - 74.20.Z; 22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z; 23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B; 24) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; 25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z; 26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z; 27) Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z; 28) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja Banina jest organizacją non for profit - przychody z odpłatnej działalności gospodarczej przeznacza na realizację swoich celów statutowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań

Zarząd

Marta Bojarska, Prezes Zarządu
Alicja Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Kur, Członek Zarządu
Reklama
Pliki do pobrania

Darowizny zbierane z pomocą innych portali

Podziękowania za wsparcie finansowe

Dziękujemy za pomoc i przyczynienie się do realizacji nowych działań!

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
46175000120000000037540021
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej