Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Praw Podatnika
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Banderii 4 lok. 235
Kod pocztowy
01-164
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Wola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000668908
REGON
36682222400000
NIP
527-28-00-935
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2019
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz ochrony praw podatnika, rozwijanie w tym obszarze współpracy między interesariuszami: organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami przedsiębiorców, ośrodkami naukowymi i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

  • prowadzenie badań naukowych nad prawem podatkowym jego stanowieniem i stosowaniem,
  • podejmowanie i wspieranie działań służących upowszechnianiu wiedzy na temat prawa podatkowego a w szczególności praw podatnika,
  • opracowywanie projektów rozwiązań prawnych służących praktycznej realizacji konstytucyjnej zasady państwa prawa w zakresie prawa podatkowego,
  • wspieranie podatników dotkniętych niejasnością obowiązujących przepisów i ich stosowaniem,
  • organizowanie i prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej związanej z ochroną praw podatnika,
  • przyznawanie nagród dla osób i instytucji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji,
  • prowadzenie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami o celach statutowych tożsamych lub zbieżnych z celem Fundacji,
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz w ramach realizacji celów statutowych,
  • występowanie w sprawach podatników w charakterze uczestnika na podstawie art. 33 § 2 w zw. z art. 25 § 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej