Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Światowy Ruch Katolików Na Rzecz Ochrony Klimatu

Światowy Ruch Katolików Na Rzecz Ochrony Klimatu
Kontakt
Adres rejestrowy
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Parzęczew
Dane rejestrowe
Forma prawna
Nieformalna grupa lub inicjatywa
Rok powstania
1970
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

MISJA
Łączy nas nasza katolicka wiara i moralny imperatyw przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększenia świadomości na ich temat. Aktywnie zachęcamy do odnowienia naszych relracji ze stworzeniem Bożym, dla obecnych i przyszłych pokoleń.

NASZE CELE:

 • Podnieść świadomość Kościoła na temat potrzeby pilnego przeciwdziałania zmianom klimatu w świetle nauk społecznych i środowiskowych
 • Wspierać globalną solidarność w obliczu globalnego kryzysu ekologicznego i odnowienia naszej relacji z wszystkimi istotami żywymi
 • Wstawić się za naszymi braćmi i siostrami, którzy są w biedzie i na których spoczywa główny ciężar radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu
 • Promować ekologiczne nawrócenie przez zmianę w zachowaniu pojedynczych ludzi , jak i organizacji by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych oraz przejście w stronę niskoemisyjnego świata
 • Wzmocnić relację katolicką pomiędzy wiarą i rozumem, zwłaszcza że ma to znaczenie dla adaptacyjnego podejmowania decyzji w obszarze polityki klimatycznej
 • Wezwać światowych przywódców do przyjęcia ambitnych celów klimatycznych, które pozwolą na rozwiązanie kryzysu i utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej poziomu 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z okresem preindustrialnym.

CO ROBIMY BY OSIĄGNĄĆ NASZE CELE?

 • Modlimy się i pościmy, solidaryzując się z tymi, którzy są najbardziej dotknięci skutkami zmian klimatu
 • Edukujemy na temat kryzysu klimatycznego i jego wpływu na ludzi i inne stworzenia, na temat
 • społecznych i ekologicznych nauk Kościoła oraz o sposobach, w jakich ludzie mogą zmniejszyć swój ślad węglowy
 • Staramy się wpływać na światowych przywódców politycznych oraz wszystkich Katolików, by w miarę swoich możliwości chronili dobro wspólne poprzez prowadzenie polityki adaptacji do zmian klimatu i minimalizowania jego skutków, dzięki czemu ludzie i środowisko będą lepiej przygotowani na ten proces
 • Mobilizujemy Katolików na poziomie jednostek, wspólnot i regionów, a także globalnie, by przed szczytem COP21 w Paryżu dołączyli do światowego ruchu klimatycznego
 • Informujemy o katolickich inicjatywach w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu i dzielimy się dobrymi praktykami
 • Promujemy dialog międzywyznaniowy i działania na rzecz ochrony klimatu wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli.

JAK PRACUJEMY?
Ruchowi przewodzi Komitet Sterujący składający się z aktywnych członków-założycieli. Komitet decyduje o kierunku w którym zmierzamy, daje ogólne, globalne wytyczne oraz decyduje o działaniach edukacyjnych i kampanijnych. Komitet obraduje za sprawą cotygodniowych rozmów telefonicznych. Aby móc skutecznie zarządzać organizacją, poszczególni członkowie odpowiadają za przydzielone im regiony. Nasze działania są przenoszone na lokalny grunt przez organizacje partnerskie z całego świata.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja ekologiczna
Odbiorcy działań

Zarząd

Christina Leano, Associate Director
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej