Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Klub Sportowy PLAY
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 650 25 25
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Jana III Sobieskiego 9 203
Kod pocztowy
14-100
Miejscowość
Ostróda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
36810263000000
NIP
741-21-43-882
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania klubu jest: a. Rozwój i popularyzacja sportu na terenie działania; b. Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych; c. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. d. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i rekreacyjnym, e. Wsparcie dziedzin związanych z sportem, rekreacją oraz edukacją, turystyką i ochroną środowiska f. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz innym patologiom społecznym g. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości i charakteru osób uczestniczących w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, a szczególnie dzieci i młodzieży, h. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Klub Sportowy PLAY powołał do działania Akademię Piłki Ręcznej PLAY. Ideą Akademii Piłki Ręcznej PLAY jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną. Akademię powołano w ramach projektu realizowanego przez Klub Sportowy PLAY, którego celem jest popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacja rodziców do większego udziału w wychowaniu dzieci poprzez sport. Chcemy również udowodnić, że zajęcia nie muszą być wcale nudne i monotonne. Ciekawy dobór ćwiczeń i zabaw sprawi, że dzieci z niecierpliwością będą wyczekiwały na kolejne zajęcia. Rolą Akademii jest zadbanie o aktywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz promocję idei pro zdrowotnych wśród dzieci z naszego najbliższego otoczenia. Sport i wychowanie fizyczne mają fundamentalny wpływ na rozwój dzieci. Oprócz oczywistych korzyści dla zdrowia, dzieci zyskują wiedzę i doświadczenie na temat uczciwości, pracy zespołowej, fair play oraz szacunku do innych. Zadania Akademii są związane z dążeniem do osiągnięcia jednego z głównych celów wieloletniego treningu - profesjonalnego przygotowania zawodniczek i zawodników do startu w zawodach szczebla regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego oraz podniesienie poziomu sportowego w naszym mieście i regionie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
hobby
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja regionu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji