Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
661 231 670
Adres rejestrowy
Ulica
Zdunków 27
Kod pocztowy
26-920
Miejscowość
Zdunków
Województwo
mazowieckie
Powiat
kozienicki
Gmina
Gniewoszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000682234
REGON
36757462700000
NIP
8121918273
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności

przekaż darowiznę

Cele działań:

 1. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego, wyrównywania szans edukacyjnych oraz równouprawnienia.
 2. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie poprzez inicjowanie nowatorskich rozwiązań wspierających postawy obywatelskie, przedsiębiorcze oraz zachowania ekologiczne.
 3. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
 4. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie rozumianym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Wspieranie rozwoju nauki, techniki i innowacji.
 6. Wspieranie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości/biznesu.
 7. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 8. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz tolerancji międzykulturowej i współpracy międzynarodowej, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.
 9. Krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą i naukową, w tym:
  a. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
  b. wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,
  c. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 10. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględniania praw ekologii w rozwoju kraju.
 11. Wspieranie rozwoju rynku pracy poprzez pośrednictwo pracy i inne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia.
 12. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.
 15. Działalność oświatowo-kulturalna oraz wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki.
 16. Ochrona i promocja zdrowia.
 17. Propagowanie, rozwijanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
 18. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy.
 19. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
promocja regionu
edukacja ekologiczna
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Arkadiusz Banaś, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
69175000120000000037666386
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej