Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Stowarzyszenie Krobia.org
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
731 024 274
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców Wielkopolskich 94
Kod pocztowy
63-840
Miejscowość
Krobia
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
gostyński
Gmina
Krobia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie zwykłe
REGON
36722151500000
NIP
696-18-84-670
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d) ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) działanie na rzecz upowszechniania i propagowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat fotografii;
f) tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego - w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa i samorządowych,
g) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej