Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Krobia.org
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
731 024 274
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców Wielkopolskich 94
Kod pocztowy
63-840
Miejscowość
Krobia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
REGON
36722151500000
NIP
696-18-84-670
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, d) ochrony dziedzictwa przyrodniczego, e) działanie na rzecz upowszechniania i propagowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat fotografii; f) tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego - w tym ruchów obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa i samorządowych, g) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji