Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Fundacja Ars Chori
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 667 56 56
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
zapraszamy do kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, czwartek 16:30 - 18:30, środa 10:00 - 14:00
Ulica
rtm. Witolda Pileckiego 106 lok. 17
Kod pocztowy
02-781
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursynów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
KONTAKT DLA OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI: tel. 22 667 56 56 (po zgłoszeniu się centrali wybierz 0); biuro@arschori.art.pl
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000667989
REGON
36677119400000
NIP
9512432090
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2021
Ludzie
Liczba członków
9
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj działania Fundacji Ars Chori

przekaż darowiznę

Fundacja, w ramach realizacji celów statutowych, wspiera artystów, głównie muzyków, poprzez organizację i promocję wydarzeń kulturalnych z ich udziałem. Organizowane przez Fundację Ars Chori wydarzenia są bardzo wysoko oceniane przez specjalistów zarówno pod względem artystycznym, jak i merytorycznym i organizacyjnym. Swym zasięgiem obejmując odbiorców lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Fundacja Ars Chori podczas organizowanych wydarzeń prezentuje muzykę różnych stylów i epok: od muzyki dawnej do współczesnej. Specjalizuje się w muzyce dawnej okresu baroku i renesansu.

About

As part of its statutory objectives, the Foundation supports artists, mainly musicians, by organizing and promoting cultural events with their participation. The events organized by the Ars Chori Foundation are highly appreciated by specialists in terms of their artistic, content and organization. Its range covers local, regional, national and international recipients.

During the events organized, the Ars Chori Foundation presents music of various styles and eras: from ancient to contemporary music. He specializes in early Baroque and Renaissance music.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pozytku publicznego w zakresie: zakładanie i wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne zespołów artystycznych, w tym zespołów amatorskich oraz pozainstytucjonalnych grup profesjonalnych (PKD: 90.03.Z); wspieranie merytoryczne, finansowe i organizacyjne indywidualnych talentów muzycznych amatorskich i profesjonalnych (PKD: 94.99.Z); finansowanie produkcji i promocji spektakli, filmów, koncertów, wystaw oraz innych projektów o charakterze artystycznym (PKD: 59.11.Z); organizowanie festiwali, przeglądów i pokazów artystycznych, projekcji filmowych, wystaw, galerii, aukcji sztuki, spotkań z twórcami, dni sztuki oraz innych imprez promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w Polsce i za granicą z udziałem artystów polskich i zagranicznych (PKD: 82.30.Z); organizowanie i promocja interdyscyplinarnych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych (PKD: 90.02.Z); organizowanie warsztatów artystycznych (PKD: 82.30.Z); organizowanie wymiany kulturalnej i artystycznej zarówno polskiej jak i międzynarodowej (PKD: 94.99.Z); organizowanie konkursów oraz programów artystycznych i stypendialnych, przyznawanie stypendiów, grantów, nagród i odznaczeń (PKD: 94.99.Z); finansowanie zakupu materiałów nutowych, akcesoriów muzycznych i sprzętu muzycznego, sprzętu multimedialnego, sprzętu nagraniowego (PKD: 94.99.Z); współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji (PKD: 94.99.Z); upowszechnianie celów Fundacji w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji (PKD: 73.11.Z); skupiania wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi (PKD: 94.99.Z).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Odbiorcy działań

Zarząd

Zbigniew Tupczyński, Prezes
Marcin Kumosiński, Wiceprezes
Ewa Spasówka, Wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
57124011251111001072715067
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej