Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Ars Chori
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 268 736
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
rtm. Witolda Pileckiego 106 lok. 17
Kod pocztowy
02-781
Miejscowość
Warszawa-Ursynów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000667989
REGON
36677119400000
NIP
951-24-32-090
Rok powstania
2017
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele:
Popularyzacja, wspomaganie i promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków w zakresie muzyki poważnej, rozrywkowej i ludowej;
Popularyzacja, wspomaganie i promowanie przedsięwzięć łączących różne rodzaje sztuk takich jak teatr, taniec, pantomima, muzyka, plastyka i film;
Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców;
Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej;
Umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na płeć, wiek, status materialny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, pochodzenie narodowe lub etniczne;
Promowanie idei współdziałania między twórcami oraz współdziałania twórców z otoczeniem;
Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów muzycznych;
Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej;
Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej zespołom wokalnym.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Odbiorcy działań

Zarząd

Zbigniew Tupczyński, Prezes
Maria Obłój-Muzaj, Wiceprezes
Ewa Spasówka, Wiceprezes
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Ursynów
Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ
Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście
Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji